Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kongruenssi > Possessiivikongruenssi > Possessiivikongruenssin ala > § 1294 Possessiivikongruenssi erityyppisissä lausekkeissa

§ 1294 Possessiivikongruenssi erityyppisissä lausekkeissa

Possessiivikongruenssista on kyse silloin, kun omistajan persoona merkitään samaan lausekkeeseen kahdella kieliopillisella keinolla. Persoonaa ilmaisee sekä genetiivimuotoinen pronominimäärite että lausekkeen edussanaan liittyvä possessiivisuffiksi: minun kissani. Pronomineista kongruenssiin osallistuvat varsinaiset persoonapronominit minä, sinä, hän, me, te, he, mutta eivät puhutussa kielessä yleisesti ihmiseen viittaavat pronominit se ja ne: hänen ~ heidän kirjansa, mutta sen ~ niiden kirja. Juuri possessiivikongruenssi erottaa persoonapronominien kategorian syntaktisesti muista ihmiseen viittaavista pronomineista (» § 717). Puhutun kielen persoonakongruenssi eroaa tietyiltä osin kirjakielisestä (» § 1300).

Kategoriat, joiden yhteydessä possessiivikongruenssia esiintyy, ovat substantiivilauseke, genetiivitäydennyksen sisältävä adjektiivilauseke, postpositiolauseke sekä muutamat infiniittiset rakenteet (» § 1297). Näiden possessiivisuffiksittomuudesta » § 12981300.

 
NP: minun kotini, teidän ajatuksenne, hänen viimeinen matkansa
AP: meidän kaltaisemme, teidän tapaisenne, hänen näköisensä
PP: meidän takiamme, heidän vuokseen, minun jälkeeni
InfP: hänen tullessaan paikalle, meidän selittäessämme asiaa, meidän tietääksemme, minun ymmärtääkseni
PartisP: meidän tekemämme työ, sinun ehdottamasi ratkaisu

Kuten subjektin ja predikaatin kongruenssissa, possessiivikongruenssissakin 1. ja 2. persoonan pronomini voi jäädä pois, jolloin persoonan merkkinä on pelkkä possessiivisuffiksi:

(a)
Hän muistutti toisesta sijastani runokilpailussa – –. (k) | Näimme nyt, että edellämme oli vieläkin satoja ihmisiä. (l) | Kerron kiitoksenne meidän tavallamme. (k)

Substantiivilausekkeessa possessiivisuffiksi liittyy edussanaan:

(b)
Rakkauden pilvitarhasta on hössötetty paljon sinun ensimmäisenä romanttisena roolinasi. (l) | Susanna Lahtisen oppilaat ovat esikoululaisia Luxemburgissa – yksi heistä on hänen oma nelivuotias Saimansa, – –. (l) | Viime vuosina hän on tajunnut, että hänen aktiivisessa muistissaan on selvästi enemmän tietoa kuin kenellään hänen lähipiirissään. (L)

Genetiivitäydennyksen saavissa kaltainen-tyyppisissä suhteutusadjektiiveissa on possessiivisuffiksi silloin, kun adjektiivin täydennyksenä on persoonapronomini (c) (» § 609). Possessiivisuffiksi voi liittyä myös substantiivisesti käytettyyn eli substantiivilausekkeen edussanana esiintyvään adjektiiviin tai partisiippiin pronominimääritteen yhteydessä (d) (» § 625).

(c)
Luuletko, että olen heidän arvoisensa ~ vertaisensa ~ tasoisensa? | Myyntipalvelumme kunnia-asia on auttaa Sinua toteuttamaan yksilöllinen, juuri sinun näköisesi juhlatilaisuus, – –. (E) | – – eikä ole helppoa löytää toista minun vertaistani kannustinta. (k)
(d)
Tuo lapsi on minun ainoani. | Ristoko on teidän nuorimmaisenne? | Mitenkä teidän huollettavanne ovat pärjänneet? | Teos jäi hänen viimeisekseen.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Yleistä

Subjektin ja predikaatin kongruenssi

Persoonakongruenssi

Lukukongruenssi

Kieltoverbin kongruenssin vaihtelu

Kongruenssi verbin liittomuodoissa

Possessiivikongruenssi

Kongruenssi substantiivilausekkeessa

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot