Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Referointi > Referointi ja deiksis > Referaatin tempus > Kerronta imperfektissä > § 1472 Esimerkkejä referaatin tempusvalinnan merkityksistä

§ 1472 Esimerkkejä referaatin tempusvalinnan merkityksistä

Että-lauseen tempusvalinta ei myötäile kertovien lauseiden ja johtolauseen verbin tempusta tiukasti (ns. consecutio temporum), vaan referaatin tempus on valittavissa itsenäisesti. Kun kerronta tapahtuu imperfektissä, imperfekti on kuitenkin yleinen esitettäessä referaatissa paitsi johtolausetta aiempaa (a), myös sen kanssa samanaikaista (b) toimintaa tai pysyvää tilaa.

(a)
Imperfekti aiempaa: Vesterinen sanoi että hän sai tietää Sammon ja Salminvuon välisestä esisopimuksesta sinä päivänä, kun se tuli hänen pöydälleen allekirjoitettavaksi. (l)
(b)
Imperfekti samanaikaista: Raimo huomasi meidän katsomisemme, kääntyi, näki Kaisun ja kysyi, halusinko, että hän haki emäntäni baariin. (k) | Toinen sanoi että Eino Kailan Persoonallisuus oli hänen mielikirjansa. (k) | Hän puristi kättäni ja sanoi että ystäviä hän todella tarvitsikin. (k)

Preesensissä oleva referaatti puolestaan ilmaisee joko pysyvää tilaa tai yleispätevää totuutta (c), tai sitten referaatti edustaa suoraa esitystä (d).

(c)
Preesens yleispätevää: Goethe sanoi että kirjaa, jota ei kannata lukea kahta kertaa, ei kannata lukea kertaakaan. (a) | Isä sanoi että jos maailmassa aina nöyristelee, niin jokainen luulee kynnysmatoksi ja pyyhkii jalkansa. (k) | Rauramo sanoi että Lindblomilla on hallintoneuvoston täysi luottamus, – –. (l)
(d)
Preesens suorassa esityksessä: Kun öljykriisi tuli, isä sanoi että nyt suutareita taas tarvitaan. (k) | Kun kerroin äidille naisen identiteetistäni, äiti sanoi että nyt vihdoin ymmärrän mikä sinua on vaivannut. (l)

Menneen ajan kerronnan keskellä voidaan referaatin osoittaa tarkoittavan tulevaa aikaa joko indikatiivin preesensillä kuten kerronnassakin (e) (» § 1528) tai sitten konditionaalin preesensillä (f).

(e)
Futuurinen indikatiivin preesens: Se Gapon on ilmoittanut hallitukselle, että hän aikoo työläisten kanssa vedota sinuun, Nicki, suuriruhtinas sanoi keisarille. (k) | Ranskan ulkoministeriön edustaja ilmoitti heti, että Ranska ei tunnusta tuomioistuimen päätösvaltaa eikä saavu oikeuteen. (l)
(f)
Futuurinen konditionaalin preesens: – – sanoin että lähtisin kohta maalle taimia istuttamaan, – –. (k) | Syyttäjän mukaan Christensen ymmärsi, että hän jäisi kiinni ryöstöstä. (L) | Hugo [Simberg] ilmoitti perheelleen, että koulunkäynti saisi jäädä: hän muuttaisi Paulin kanssa Helsinkiin, pyrkisi Ateneumiin ja tulisi taiteilijaksi. (L)

Alkuperäisen puhetilanteen imperfektiä vastaa imperfektissä olevaan johtolauseeseen liittyvässä epäsuorassa esityksessä pluskvamperfekti (g). Perfektimuotoinen referaatti edustaa vastaavasti suoraa esitystä (h).

(g)
Imperfekti – pluskvamperfekti: Lopulta tunti valui loppuun ja Poncho virkistyi ja sanoi että oli ollut mukava tavata ja tutustua ja jutellaan myöhemmin – – lisää. (k)
(h)
Imperfekti – perfekti: Mutta Maria sanoi että sinä olet ollut ylhäällä yöllä, avannut ikkunankin. (k) | Santa Barbarassa oleva Jorma Kinnunen, Kimmon isä, oli luonnollisesti huolissaan, mutta sanoi että ”tuollainen on sattunut minullekin silloin aikanaan”. (L)

Huom. Kun referaatti sijaitsee keskellä menneen ajan tempuksessa olevaa kerrontaa, saattaa puhutussa ja kaunokirjallisessa kerronnassa johtoilmauksenkin tempus poiketa ympäröivästä kontekstista. Tällöin on kyseessä dramaattisen preesensin käyttö, jolla merkitään kerronnassa tapahtuva huippukohta tai muu käänne kohosteiseksi (» § 1529; vrt. Laitinen 1998).

 
Kaikki muut sitte tietysti tota noin ni jännäs et mitä sieltä nyt tulee ku isä tuli kotiin ni kaikki, No mitä että millanen lapsi se [vastasyntynyt] oli ja blääblääblää kaikki kyseli kaikkee. Ja ensimmäinen mitä isä sanoo – No vappukarnevaaleis se ei ainakaan tarvi hattua (Purra ym. 1991: 17).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Yleistä

Referointi osana kertojan tekstiä

Referointi ja deiksis

Johtolause ja muut johtoilmaukset

Referointi keskustelun osana

Kuulopuhe ja toisen käden tieto

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot