Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kielto ja kielteiset ilmaukset > Kieltohakuisuus > Negatiivinen ja positiivinen polaarisuus > § 1635 Polaarisia pareja: lapsikin vs. lapsikaan

§ 1635 Polaarisia pareja: lapsikin vs. lapsikaan

Fokusoivat ’myös’-merkityksiset liitepartikkelit kin ja ‑kAAn muodostavat polaarisen parin: ‑kin esiintyy myöntölauseissa sekä ilmauksissa, jotka eivät ole merkitykseltään täysin kielteisiä (a) (» § 1644). ‑kAAn puolestaan esiintyy kieltolauseissa sekä ilmauksissa, jotka eivät ole merkitykseltään aivan myönteisiä (b) (» § 16381643). Tällaiset elementit ilmentävät siis polaarista vaihtelua: positiivinen vs. negatiivinen.

(a)
lapsikin ymmärtää | Eikös Maija haluakin vielä yhden omenan? | *Hän ei liikahtanutkin. | *Kumpikin ei tullut.
(b)
lapsikaan ei ymmärrä | Sain enemmän kuin uskalsin toivoakaan. | *Hän liikahtikaan.

Monilla indefiniittisillä pronomineilla ja pronominivartaloisilla sanoilla sekä partikkeleilla ja adverbeilla on myöntö- ja kieltolauseissa eri muodot (» asetelma 189). Useisiin sanoihin sisältyy kiinteänä osana ‑kin ~ -in tai ‑kAAn ~ ‑An (» § 137).

Asetelma 189: Polaarista vaihtelua ilmentäviä sanapareja
  Positiivisia Negatiivisia
Pro-sanoja joku, kukin, jompikumpi, kumpikin, jokin, jotakin ~ jotain, jotenkin, jonkinlainen kukaan, kumpikaan, mikään, mitään, mitenkään, minkäänlainen
Temporaalisia partikkeleita joskus, aina, vielä, jo koskaan, milloinkaan, ikinä, enää, vielä
Fokuspartikkeleita ainakin, etenkin, myöskin, vallankin, varsinkin, jopa ainakaan, etenkään, myöskään, vallankaan, varsinkaan, edes
Likimäärän partikkeleita likimain, lähestulkoon likimainkaan, läheskään, lähestulkoonkaan
Modaalisia partikkeleita arvatenkin, pakostakin, tietenkin, varmaankin arvatenkaan, pakostakaan, tietenkään, varmaankaan
Konjunktioita ja konnektiiveja joskin, kuitenkin, kumminkin, sittenkin joskaan, kuitenkaan, kumminkaan, sittenkään
 
Meillä ei ollut mitään luettavaa, ei ketään kenen kanssa keskustella – –. (l) vrt. meillä oli jotakin luettavaa, joku jonka kanssa keskustella | Los Angelesissa katoaa päivittäin pieniä poikia ja tyttöjä, joita vanhemmat eivät koskaan enää näe. (l) vrt. – – jotka vanhemmat vielä joskus näkevät. | Rahaa tietysti menee, mutta ei läheskään niin paljon kuin eräiltä muilta. (l) vrt. lähes yhtä paljon kuin muilta | Resiinalla ajo ei varsinkaan ylämäessä ole lasten leikkiä. (l) vrt. on varsinkin ylämäessä

Liitepartikkelin ‑kin sisältävät summittaisuutta ilmaisevat sanat kuten hyvinkin, jokseenkin, joltinenkin, jotakuinkin, kutakuinkin esiintyvät vain myönteisissä lauseissa, esim. Terhi saattaa hyvinkin ilmaantua Hesburgerin myyntitiskin taakse (l). Niillä ei ole polaarista vastaparia: *hyvinkään, *jotakuinkaan. Kieltolauseessa eivät esiinny myöskään partikkelit melko, melkoinen eivätkä idiomaattiset ilmaukset kaikin mokomin, nipin napin, niukin naukin, juuri ja juuri, pahan kerran, pikku hiljaa. Kaikki voivat kyllä esiintyä sanakiellon sisältävässä lauseessa: hyvinkin iloton, melko mahdoton, nipin napin lyömätön.

Huom. Adverbiaalina toimivassa abessiivisijaisessa MA-infinitiivilausekkeessa on kieltohakuisia elementtejä, esim. Eduskunta hyväksyi lait saman tien muuttamatta pilkkuakaan (E). Sen sijaan verbiliitto jäädä ~ jättää -mAttA ei edellytä kieltohakuisuutta: – – palkkakin jäi saamatta (l).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Yleistä

Kiellon vaikutusala

Kiellon ilmaisukeinot

Kieltohakuisuus

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot