Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kielto ja kielteiset ilmaukset > Kiellon ilmaisukeinot > Karitiiviadjektiivit > § 1629 Työtön, hävytön, asumaton

§ 1629 Työtön, hävytön, asumaton

Karitiiviadjektiiveja ovat nominikantainen tOn-päätteinen adjektiivi ja verbikantainen mAtOn-loppuinen kieltopartisiippi. Ne ilmaisevat kantasanalla esitetyn puuttumista, olemassa olemattomuutta tai tapahtumattomuutta (» § 292293, 526). Esimerkiksi työtön henkilö merkitsee henkilöä, jolla ei ole työtä, työtä tekemätön henkilö taas sellaista, joka ei tee työtä. Ilmaustyyppi on produktiivinen, mutta siihen kuuluu myös merkitykseltään erikoistuneita leksikaalistumia kuten hävytön, mahdoton, vaatimaton, välttämätön, välitön, älytön, ääretön.

 
Palkattomalla virkavapaalla olen tilanteessa, jolloin voin lähteä. (l) | – – hallituksen jäsenyys konkurssiin menneessä rakennusliike Hakassa uhkasi tehdä hänestä kirjattoman ja karjattoman tai pikemminkin autottoman ja talottoman miehen. (l)
 
Osa myymättömistä lipuista on E-katsomoon – –. (l) | Pisin juoksematon kauteni vihon mukaan on parin vuoden takaa – –. (l) | Kun kerroin nepalilaiselle ystävälleni Suomessa olevan laajoja, tasaisia asumattomia alueita, hän kysyi: ’Miksi?’ (l)

Karitiiviadjektiiviin sisältyvä kielto mahdollistaa ilmaukseen kieltohakuisia aineksia, esim. Hän on mitään tekemätön tyyppi; Nyt olis älytöntä soittaa kellekään.

Karitiiviadjektiivien edelleenjohdokset UUs-substantiivit esittävät käsitteenä kantasanan ilmaiseman puuttuvan ominaisuuden: työttömyys < työtön, rakkaudettomuus < rakkaudeton (» § 175).

Huom. Eräillä substantiivikantaisilla karitiiviadjektiiveilla on vapaa-loppuinen merkitysvastine, esim. veroton ~ verovapaa, useimmilla kuitenkaan ei: asiaton ~ *asiavapaa, rauhaton ~ *rauhavapaa. On myös vapaa-loppuisia adjektiiveja, joilla ei ole tOn-loppuista vastinetta: Siitä mitä on arvovapaa opetus ja tutkimus voisi keskustella paljonkin (E)arvoton (» § 292 huom.).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Yleistä

Kiellon vaikutusala

Kiellon ilmaisukeinot

Kieltohakuisuus

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot