Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kielto ja kielteiset ilmaukset > Kieltohakuisuus > Kieltohakuisia aineksia myönteisessä lauseessa > Kielteisesti implikatiiviset verbit > § 1643 Varoo sanomasta mitään

§ 1643 Varoo sanomasta mitään

Kielteisesti implikatiiviset verbit kuten välttyä, välttää, pelastua, pidättyä, suojella, lakata, loppua implikoivat myönteisessä lauseessa, että niiden täydennyksenä olevan infiniittisen lausekkeen tai lauseen tarkoittama tilanne ei toteudu tai ole toteutunut (a), ja kieltolauseessa puolestaan, että tilanne toteutuu tai on toteutunut (b) (» § 479).

(a)
Tyttö välttyi katsomasta Pekkaa silmiin. ’tyttö ei katsonut’
(b)
Tyttö ei välttynyt katsomasta Pekkaa silmiin. ’tyttö katsoi’

Myös sellaiset verbit kuin ehkäistä, estää, estyä implikoivat myönteisessä lauseessa täydennyksenään olevan infiniittisen lausekkeen tai lauseen tarkoittaman tilanteen toteutumattomaksi (c), mutta kieltolauseessa jättävät toteutumisen mahdollisuuden periaatteessa avoimeksi (d). Kontekstista riippuen kieltolause on tulkittavissa niinkin, että täydennyksen ilmaisema asiaintila esitetään toteutuneena tai toteutuvana, ei avoimena (e).

(c)
Tyttö esti Pekkaa lähtemästä. ’Pekka ei lähtenyt’
(d)
Tyttö ei estänyt Pekkaa lähtemästä. ’Pekka lähti tai ei lähtenyt’
(e)
Voi vain todeta, että mikään ei estänyt loppukilpailuun kutsuttuja tulemasta Yhtyneiden Kuvalehtien pääkonttoriin elokuisena lauantaina. Yksi kilpailijoista joutui käyttämään kainalosauvoja. Mutta laskuvarjohypyssä loukkaantuneella oli kaikkein dramaattisin saapuminen, sillä hänet tuotiin ambulanssilla. (l) [kutsutut tulivat]

Kielteisesti implikatiivisen verbin sisältävässä lauseessa voi olla kieltohakuisia aineksia:

(f)
– – loukkaantumiset estivät viemästä läpi yhtään täysimittaista kymmenottelua. (l) | – – lakkasin toivomasta mitään ihmeellisyyksiä. (k) | Giovannella Marasco varoo sanomasta mitään negatiivista, – –. (l) | Unohdin kysyä mitään keneltäkään. | Minä vastustan Elementin laajentamista yhtään enää. (k)

Myös verbeihin kiistää, kieltää ja kieltäytyä sisältyy kiellon implikaatio, ja ne voivat esiintyä kieltohakuisen aineksen kanssa, esim. Irakin viranomaiset kiistävät mitään kapinaa olleenkaan (l); Hän kieltäytyi jyrkin sanoin kommentoimasta mitenkään huhuja (l).

Huom. Eräillä kielteisesti implikatiivisilla verbeillä on vastineena (positiivisesti) implikatiivinen verbi, joka implikoi täydennyksenään olevan proposition päteväksi (» § 471). Esimerkiksi unohtaa-verbin pari on muistaa: Unohdin laittaa kirjeen postiin ~ En muistanut laittaa kirjettä postiin; vrt. Muistin laittaa kirjeen postiin ’laitoin postiin’.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Yleistä

Kiellon vaikutusala

Kiellon ilmaisukeinot

Kieltohakuisuus

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot