Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Verbit > Adverbiaalitäydennykset muoteissa ja verbin valenssissa > Olo- ja suuntasijaiset muotit > Suuntautuminen ja vaikuttaminen: MA-infinitiivi muotissa > § 479 Verbi + johonkin ~ tekemään jotain ~ joku tekemään jotain

§ 479 Verbi + johonkin ~ tekemään jotain ~ joku tekemään jotain

MA-infinitiivilauseke on paikanilmauksen vaihtoehtona tai rinnalla osa siirtämis- tai asettamismuottia sellaisissa tapauksissa kuin (a–c). Se ilmaisee, millaiseen tilanteeseen intransitiivitapauksessa subjektin ja transitiivitapauksessa objektin tarkoite mahdollisesti joutuu. MA-infinitiivin elatiivi esiintyy lokatiivisissa lauseissa lähinnä nominaalisen tulosijaisen lausekkeen kanssa (b) tai löytämistä, tapaamista ja kiinnisaamista ilmaisevan verbin yhteydessä (c).

(a)
Minä vääntäydyin istumaan niskaani hieroen. (k) | Tyttöpari sulkeutuu supattamaan omia salaisuuksiaan ja leikkimään omia pikkuruisia prinsessaleikkejään, – –. (l)
(b)
Teatterikesän kunniavieras George Tabori lennähti Suomeen lomailemasta nykyisestä kotimaastaan Itävallasta. (l) | Kukahan aivopesisi kalkkeutuneet vanhat ilvespierut pois jarruttamasta positiivista, ihmisystävällistä kehitystä? (l)
(c)
Paikkakuntalainen 28-vuotias nainen oli löydetty harhailemasta tien vierustoja pitkin. (k) | Vajaa tunti aikaisemmin – – Nordinin tapasi teatterin keittiöstä muotoilemasta kookospalloja. (l)

MA-infinitiivilauseketta käytetään mentaalista tai sosiaalista asiaintilaa ilmaisevan verbin kanssa suuntautumismuotissa, joka on samaa tyyppiä kuin asettumismuotti; joidenkin verbien yhteydessä voi puhua myös rektiosta (» § 470).

 
Suuntautumismuotti: Opin käyttämään mausteita.
Ajax on erikoistunut jalostamaan lahjakkuuksia. (l) | Rautaruukki lipsahti maksamaan ylihintaa joistakin yrityksistä, – –. (l)
 
Muotissa esiintyviä verbejä: alentua, erehtyä, erikoistua, innostua, joutua, kelvata, kyllästyä, lupautua, mahtua, onnistua, opetella, oppia, pyrkiä, päästä, päätyä, ruveta, ryhtyä, sitoutua, sopia, suostua, suuntautua, tottua, tyytyä, vaivautua, varautua

Asettamismuotin tyyppinen on vaikuttamismuotti, joka on keskeinen kausatiivisuuden ilmaisukeino. Objekti ilmaisee tavoitellun teon tekijän ja infinitiivilauseke teon.

 
Vaikuttamismuotti: Sain hänet käyttämään mausteita.
– – harjoittelijat oli laitettu siivoamaan ravintolaa. (L) | Tämä kirja herättää muistelemaan. (A) | Lämpimät yöt ovat saaneet lehtokurpat soimaan. | Onneksi lausahduksen voi sentään rajata koskemaan ainoastaan miehen henkisiä arvoja. (l) | – – pääministeri kokosi narrigallerian selvittämään kansakunnan henkistä tilaa. (l)
 
Muotissa esiintyviä verbejä: auttaa, houkutella, innostaa, johtaa, jättää, kannustaa, kehottaa, kelpuuttaa, kutsua, käskeä, laittaa, määrätä, neuvoa, ohjata, oikeuttaa, opastaa, opettaa, pakottaa, panna, pistää, pyytää, päästää, rohkaista, saada, suostutella, taivuttaa, vaatia, valita, vannottaa, vapauttaa, velvoittaa, yllyttää

Monikäyttöiset verbit panna ja saada ilmaisevat muotissa tulokseen johtavaa kausatiivisuutta, teettämistä. Verbit johtaa, käskeä, määrätä, pakottaa ja vaatia ilmaisevat tavoiteltua mutta ei välttämättä toteutuvaa vaikutusta, samoin mutta vielä heikommin esim. pyytää, houkutella, kannustaa, neuvoa. Verbit päästää ja oikeuttaa ilmaisevat sallivaa kausaatiota: subjektitarkoite ei aiheuta tapahtumaa, mutta vaikuttaa siten, että tapahtuma ei jää toteutumatta (samoin permissiiviverbit antaa, sallia, suoda; » § 471).

Vaikuttamismuotin merkitys on samankaltainen kuin teettojohdosten, mutta teettämistä ilmaisevan verbin ja teettojohdoksen täysi synonymia on harvinaista (» § 313):

 
Verottaja panee epähuomiossa vanhan äidin maksamaan toisen ihmisen verot. (l) ~ Verottaja maksattaa epähuomiossa vanhalla äidillä toisen ihmisen verot.

MA-infinitiivin elatiivissa ilmenee erosijojen kielteinen implikaatio, että tarkoitettu entiteetti ei (enää) ole jossakin: infinitiivilausekkeen tarkoittama tila tai toiminta lakkaa tai jää toteutumatta, ja transitiivisessa, kausatiivisessa tapauksessa se estetään (» § 1643).

 
Estymismuotti: Estyin tulemasta paikalle.
Viisivuotiaana hän lakkasi olemasta lapsi. (l) | Hän säästyi näkemästä päivää, jolloin sodan tuiverruksissa kotilinnakin joutui pois suvun piiristä. (l)
 
Muotissa esiintyviä verbejä: estyä, kieltäytyä, lakata, luopua, pelastua, pidätt(äyt)yä, päästä, vapautua, varoa, vetäytyä, välttyä, välttää
 
Estämismuotti: Estin häntä tulemasta paikalle.
Janne Palokankaan mukaan Mikaa on pitänyt suorastaan toppuutella aloittamasta treenisesonkia liian kovalla höyryllä. (l) | – – että vahva aatteellisuus oli eräs tekijä, joka suojasi osuuspankkeja menemästä mukaan kasinopeliin. (l)
 
Muotissa esiintyviä verbejä: estellä, estää, kieltää, pelastaa, pelottaa, pidätellä, päästää, suojata, suojella, säästää, toppuutella, vapauttaa, varjella, varoittaa

Huom. Myös verbi antaa ja permissiivirakenne voi ilmaista teettämistä: Kun Evita kuoli 33-vuotiaana syöpään, hänen miehensä antoi balsamoida vaimon ruumiin (L). Samakin lause voi olla ymmärrettävissä joko teettämistä tai, kuten rakenteessa on tavallista, sallimista ilmaisevaksi, esim. Pekka Halonen antoi joskus siveltimen juosta aika vauhdikkaasti (L).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Yleistä

Moniosaiset predikaatit

Verbit ja subjektin laatu

Intransitiivisuus ja transitiivisuus

Lause- tai infinitiivitäydennyksen saavat verbit

Adverbiaalitäydennykset muoteissa ja verbin valenssissa

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot