Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kielto ja kielteiset ilmaukset > Kieltohakuisuus > Kieltohakuisia aineksia myönteisessä lauseessa > Yleistä > § 1638 Katsaus kieltohakuisen aineksen salliviin yhteyksiin

§ 1638 Katsaus kieltohakuisen aineksen salliviin yhteyksiin

Muodoltaan myönteisessä lauseessa voi tietyin edellytyksin esiintyä kieltohakuisia aineksia. Tyypillisiä tällaisia konteksteja on koottu asetelmaan 190.

Asetelma 190: Kieltohakuisen aineksen mahdollistavia myöntökonteksteja
Konteksti Esimerkkejä  
Harvoin, harva, ainoa Hän haluaa harvoin yhtään mitään.
Harva ymmärtää tästä mitään.
Hän on ainoa vähänkään varteenotettava hakija.
» § 1639 
Vertailu Hän on kauniimpi kuin koskaan.
Tiedän asian paremmin kuin arvaatkaan.
Se on parasta mitä milloinkaan on tapahtunut.
» § 1640 
Kysymys Oletko milloinkaan syönyt tattaripuuroa?
Tunnetko täältä ketään?
» § 1641 
Ehtolause Saat selkääsi jos kerrot tästä kenellekään. » § 1641 
Liiallisuuden, vaikeuden
tai erikoisuuden merkitys
On liian myöhäistä ostaa yhtään suklaata enää.
On vaikea tehdä yhtään mitään.
On kumma että hän on ollenkaan käynyt siellä.
» § 1642 
Kielteisesti implikatiiviset
verbit
Estin häntä syömästä enää mitään.
Hän kiisti sanoneensa yhtään mitään.
» § 1643 

Kyseiset kontekstit eivät ole kieltovaikutuksiensa suhteen yhtä vahvoja kuin kieltoverbi. Toisin kuin kieltolauseessa, verbi ei ole näissä konteksteissa kieltomuodossa eivätkä objekti, e-subjekti ja osma välttämättä partitiivissa: Söisitkö sen ~ sitä? On liian myöhäistä syödä se ~ sitä; vrt. En syö sitä ~ *sen.

Kieltohakuisia aineksia sisältyy myös lauseisiin, joissa on MA-infinitiivin abessiivi (Kasviolla olkoon oikeus olla sanomatta mitään (l) » § 1627), ilman- ~ vailla-lauseke (– – haltuunotot ovat onnistuneet ilman yhtään katastrofia tai edes suurempaa ongelmaa (l) » § 1628) tai karitiiviadjektiivi (EU on ollut täysin haluton tekemään mitään tilanteen rauhoittamiseksi (l) » § 1629).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Yleistä

Kiellon vaikutusala

Kiellon ilmaisukeinot

Kieltohakuisuus

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot