Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kielto ja kielteiset ilmaukset > Kiellon ilmaisukeinot > Abessiivimuodot ja puuttumista ilmaisevat adpositiot > § 1627 Kielteisen infinitiivin käyttö

§ 1627 Kielteisen infinitiivin käyttö

MA-infinitiivin abessiivi on merkitykseltään kielteinen. Se muodostaa kielteisenä tavan adverbiaalina toimivia lausekkeita, joissa on kieltolauseen tavoin kieltohakuisia aineksia sekä objekti partitiivissa (» § 515):

(a)
Hän seisoi totisena ovensuussa sanaakaan sanomatta, – –. (k) vrt. ilman että sanoi ~ niin että ei sanonut sanaakaan | Ohjain kiinnitetään auton ohjauspylvääseen tai vaihdekepin viereen, minkä jälkeen sitä on helppo käyttää irrottamatta katsetta tiestä. (l) | Mieluimmin hän purjehtisi vaimonsa ja pienen tyttärensä kanssa kaikessa rauhassa kenenkään tietämättä. (l) | tuo sana on saanu tällasen kaiun meikäläisessä viestinnässä nin on parempi olla sitä käyttämättä jos se ärsyttää (p)

MA-infinitiivin abessiivi muodostaa verbiliiton jäädä- ja jättää-verbien kanssa. Jäädä-verbin kanssa ilmauksessa voi olla tekijää ilmaiseva ablatiivisijainen adverbiaali: Häneltä jäi työ tekemättä (» § 1341). Kun hallitseva finiittiverbi on myöntömuotoinen (b), ilmauksen kokonaismerkitys on kielteinen: esim. Matka jäi tekemättä ’matkaa ei tehty’. Kun hallitsevaan rakenteeseen taas sisältyy kieltoverbi, se ja mAttA-kielto kumoavat toisensa ja kokonaismerkitys on myönteinen: Työ ei jäänyt tekemättä ’työ tehtiin’ (c) (» § 1632). Pragmaattisesti ilmaukset eivät kuitenkaan ole samanarvoiset.

(b)
– – kupposet jäivät tungoksessa koskematta. (l) | Hänen uudet teoksensa voidaan jättää julkaisematta, – –. (k) | Suurella osalla autoilijoista on kevään ikävä velvollisuus vielä hoitamatta. Tämän vuoden ajoneuvovero on vielä monelta maksamatta. (l)
(c)
Tarkkaavaisena lehdenlukijana häneltä ei ole jäänyt huomaamatta, että – –. (l) | Ikinä en ole jättänyt vuokraani maksamatta, – –. (K) | Minäkään en voinut olla nauramatta, – –. (k) | Se ei voi olla vaikuttamatta ajotapoihin – –. (l)

Verbiliitto olla -mAttA voi toimia infiniittisissä rakenteissa korvaamassa kieltoverbillisen kiellon puutetta: Meitä kehotettiin olemaan välittämättä…; En malta olla sanomatta…

Abessiivimuotoisessa MA-infinitiivilausekkeessa kielto sisältyy siis infiniittiseen verbinmuotoon: teke-mättä. Näin myös modaaliverbin ja abessiivimuotoisen infinitiivin liitoksessa kielto koskee vain infinitiiviä, ei modaaliverbiä. Esimerkiksi lause Kuinka kauan voit olla syömättä? tarkoittaa ’kuinka kauan voit olla niin, että et syö’. Tällaista kutsutaan sisäiseksi kielloksi. Itse modaaliverbi on kiellon vaikutusalassa esim. ilmauksessa Et voi syödä pitkään aikaan (» § 1612).

Eräät MA-infinitiivin abessiivimuodot ovat leksikaalistuneet adverbeiksi ja adpositioiksi, esim. epäilemättä, kieltämättä, (jostakin) huolimatta (» § 390, 696).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Yleistä

Kiellon vaikutusala

Kiellon ilmaisukeinot

Kieltohakuisuus

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot