Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kielto ja kielteiset ilmaukset > Kieltohakuisuus > Kieltohakuisia aineksia myönteisessä lauseessa > Harvoin-, vain‑, ainoa-kontekstit > § 1639 Harva tietääkään...

§ 1639 Harva tietääkään...

Monet kvantifioivat ja yksilöivät ilmaukset voivat aiheuttaa kieltohakuisuutta. Esimerkiksi sanat harvoin ja harva ovat merkitykseltään kielteisiä toistuvuuden ja määrän ilmauksia: ’ei usein’, ’ei moni’. Niiden kanssa partitiiviobjekti on mahdollinen, mutta ei kovin yleinen.

(a)
Vaikka New York on Yhdysvaltain kallein kaupunki, se ei silti merkitse sitä, etteikö kannattaisi maksaa. Sitä paitsi hinnat harvoin ylittävät Suomen tasoa. (l) | Harva helsinkiläinen tuntee hotelli Annan. (l) | Kasvun hulluina vuosina vain harvat tekivät arvonnousuilla tilin, suurin osa ei. (l)

Harva- tai harvoin-sanan sisältävässä lauseessa on tavallisesti kieltohakuisia elementtejä (b), mutta myös positiivisia aineksia esiintyy (c).

(b)
Hyvä koulutus voi vapauttaa lahjakkuuden – –, mutta harvoin huonokaan koulutus voi lahjakkuutta kokonaan tukahduttaa. (l) | Pyynikillä on tehty maailmanennätyksiäkin, mutta harvoin mitään näin somaa. (l) | Harva tietääkään, että minulla on Norjan ennätys myös 400 metrillä. (l) | Silti harvat naiset rohkenevat vieläkään puhua asiasta. (l)
(c)
Moskovalaiset tuntuvat tietävän, mikä puolue on. Harva sanoo kuitenkin äänestävänsä puoluetta. (l)

Eksklusiiviset fokuspartikkelit vain (~ vaan), ainoastaan, pelkästään, yksinomaan, yksistään sisältävät kielteisen merkityksen: ’ei enempää kuin’, ’ei muunlainen kuin’, ’ei muu kuin’ (d) (» § 844). Ne voivat esiintyä kieltohakuisen aineksen kanssa silloin kun vaihtoehtoina ovat kaikki kyseeseen tulevat (e).

(d)
– – biotuotteiden syntyvistä markkinoista kilpailee tätä nykyä vain muutama yritys. (l) ’ei enempää’ | – – onnuin ainoastaan ollessani lopen uupunut – –. (k) ’en muulloin’
(e)
Vain muutama Hämäläisen kirjan henkilöistä sanoo mitään nykyisille lukijoille – –. (l) vrt. *muutama sanoo mitään

Myös yksilöivät adjektiivit (ainoa, järjestysluvut, superlatiivit) (f), universaaliset kvanttoripronominit jokainen ja kaikki (g) sekä numeraali-ilmaukset (h) esiintyvät kieltohakuisen aineksen kanssa silloin, kun puheena oleva asia suhteutetaan kaikkiin kyseeseen tuleviin vaihtoehtoihin. Kieltohakuinen aines on samassa lausekkeessa kuin yksilöivä tai kvantifioiva sana.

(f)
Ainoan ikinä edes aloittamani demon, – – käsikirjoitus on tuolta ajalta. (E) | Lehtonen oli samalla ensimmäinen suomalainen, joka tänä vuonna on edes osallistunut EM-sarjan osakilpailuun. (l) | Ydinaseet ovat tehokkain pelote mitä maailmassa on milloinkaan ollut. (l)
(g)
Ginnyllä on ollut vaikeaa, koska lähes kaikki jotka koskaan ovat tavanneet hänet ovat haastaneet hänet oikeuteen. (E)
(h)
Tilastot osoittavat että kaksi kolmasosaa ihmisistä, jotka koskaan ovat saavuttaneet 65 vuoden iän, elävät juuri nyt. (E)

Geneerinen NP on merkitykseltään universaalisen kvanttoripronominin sisältävän NP:n kaltainen ja mahdollistaa kieltohakuisten ainesten esiintymisen:

(i)
Se joka yhtään paremmin tuntee pääministeri Paavo Lipposta ei sano häntä jäyhäksi eikä juroksi vaan paremminkin savolaiseksi ilopilleriksi. (E)

Positiivinen polaarinen variantti on yksilöivien adjektiivien ja universaalikvanttorien yhteydessä mahdollinen määrän ilmauksissa ja tällöin pitkälti samanmerkityksinenkin negatiivisen kanssa: vähänkin ~ vähänkään, hiukankin ~ hiukankaan.

(j)
Laktoosi-intoleranssi ei aiheuta mitään seurauksia eli jälkitauteja. Oikeastaan ainoa vähänkin hankalampi seuraus on seuraus hoidosta, eikä taudista. (E) | Brahmsin ja Schumannin teokset kuuluvat siihen musiikkiin, jota kaikki vähänkin kykenevät mielellään soittavat – –. (l)

Huom. Partikkeli enää esiintyy yleensä kieltosanan yhteydessä. Silloin kun se on myöntölauseessa, se tarkoittaa ’vain, ei enempää tai muuta kuin’: YK:lla on enää kymmenen vuotta aikaa onnistua väestöohjelmissaan (l) (» § 850).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Yleistä

Kiellon vaikutusala

Kiellon ilmaisukeinot

Kieltohakuisuus

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot