Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kielto ja kielteiset ilmaukset > Kiellon ilmaisukeinot > Abessiivimuodot ja puuttumista ilmaisevat adpositiot > § 1628 Substantiivin abessiivimuoto, ilman ja paitsi

§ 1628 Substantiivin abessiivimuoto, ilman ja paitsi

Abessiivimuotoisella substantiivilausekkeella ilmaistaan sanan tarkoittaman entiteetin olemassa olemattomuutta tai puuttumista. Yleisimpiä abessiivimuodot ovat sellaisista substantiiveista, joihin sisältyy negatiivinen merkitys, esim. epäilys, ongelma, vaikeus (a) (» § 1262). Substantiivin abessiivimuoto on paljon harvinaisempi kuin MA-infinitiivin abessiivi.

(a)
Evakuointi on sujunut ongelmitta. (l) | Valepukujen kuningas on epäilyksettä kivikala, – –. (l) | Suomalaisia sieniä voi syödä rajoituksetta. (L) | – – hän aloitti pitemmittä esipuheitta. (k) | Jokaista vertailun tulostinta voi varauksetta suositella. (l)

Puuttumista ilmaisevan adposition tai adverbin ilman, vailla ~ vaille sisältävät rakenteet (» § 689) ovat huomattavasti yleisempiä kuin abessiivisijaiset substantiivilausekkeet (b). Yhdyslauseessa alisteinen ilman että ‑lause esittää odotuksenmukaisen mutta toteutumattoman asiaintilan (c).

(b)
Muut saasteet eivät kuitenkaan vähene ilman katalysaattoria. (A) | Ihmisten suhtautuminen on vailla realistisia perusteita. (l) | He jäivät siis vaille vastarakkautta, – –. (k)
(c)
Poikien kanssa voi tapella ilman että ne heti kiljuivat apua – –. (k) | Halusin, että autoni kertoo kaiken nykyisestä tilastani ilman että minun täytyy suutani avata – –. (k)

Paitsi esiintyy paitsi eksklusiivisena adpositiona myös partikkelina, joka ilmaisee, että muu pätee, vain mainittu ei. Adpositiona sitä vastaa lukuun ottamatta (d). Paitsi-sanan yhteydessä esiintyy myös kieltosana ei (e). (» § 708, 1109.)

(d)
Lopulta paikalle tulivat neljää paitsi kaikki kutsutut – erinomaista! (E) | – – kaikki paitsi purjehdus on turhaa. (l) | – – kaikki halusivat olla nuoria, nuoria ehkä lukuun ottamatta. (k)
(e)
Maailman kielistä [Guinnessin ennätysten] kirja on käännetty lähes kaikille paitsi ei kiinaksi. (l) vrt. kaikille paitsi kiinaksi | Lahjakas kaikissa uimatyyleissä paitsi ei selkäuinnissa. (E)

Eksklusiivinen on myös adpositiomainen ilmaus pois lukien: Yleisesti opintotukea nostetaan yhdeksän kuukautta vuodessa kesäkuukaudet pois lukien (a).

Huom. Postpositiot asemesta ~ sijaan ~ sijasta ~ tilalle ovat merkitykseltään kielteisiä: x:n asemesta y ’ei x vaan y’. Myös pikemmin(kin) kuin merkitsee korvaavuutta.

 
Voimakastahtoista naista ihaillaan, mutta usein myös pelätään: jospa hän turvallisen lämpöisen sylin asemesta onkin murskaava loukku? (k) | Tilaa rohmuavan ja pölyä keräävän pöytämikron sijaan hankitaan yhä useammin – – kannettava tietokone. (l) | Pakkoruotsin tilalle kongressissa ei kuitenkaan haluttu pakkoesperantoa – –. (l) | Nyky-Amerikan perhesarjoissa yksinhuoltaja on sääntö pikemmin kuin poikkeus. (a) ’ei ole poikkeus vaan sääntö’

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Yleistä

Kiellon vaikutusala

Kiellon ilmaisukeinot

Kieltohakuisuus

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot