Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Post- ja prepositiot eli adpositiot > Rajankäyntejä: Adpositioita ja partikkeleita > Monikasvoiset paitsi ja kautta > § 708 Paitsi-sanan käyttöjä

§ 708 Paitsi-sanan käyttöjä

Monilla sanoilla on sekä adpositio- että partikkelikäyttöä, tällaisia ovat esim. paitsi, kautta ja päin (» § 710). Eräät sanat taas ovat adpositiomaisia partikkeleita, esim. käsin (» § 711), asti ja saakka (» § 712).

Sana paitsi on adpositiona partitiivirektioinen postpositio (a), harvemmin prepositio (b). Tavallisimmin eksklusiivisena partikkelina toimiva paitsi esiintyy minkä tahansa sanan kanssa, jonka muoto on jonkin muun lauseen jäsenen määräämä (c). Paitsi on tällöin lausekkeessa liitynnäisenä (» § 808). Paitsi esiintyy myös kiinteissä konstruktioissa verbin kanssa: Paljosta jään paitsi (l) (» § 455).

(a)
En ole löytänyt – kahta paitsi – ketään, jolla ei sydämessään, silmäkulmassaan tai suupielessään olisi pientä vihreää virinää. (l) | Hän jäi ylennystä paitsi positiivisen syrjinnän vuoksi. (l)
(b)
Olen asunut täällä koko ikäni paitsi muutamia, kuukausia (p)
(c)
– – kaikki paitsi purjehdus on turhaa. (l) | Suomi säästääkin nyt ”kaikessa muussa paitsi hulluudessa”. (l) | Mitä me tiedämme Afrikasta – paitsi että emme tiedä mitään. (K)

Lausetta edeltäessään (paitsi että ~ jos ~ kun) paitsi on konjunktiomainen (» § 814). Paitsi–myös‑ilmauksessa (d) paitsi on joko partitiivitäydennyksinen prepositio tai partikkeli jolla ei ole vaikutusta seuralaisensa muotoon:

(d)
Paitsi pakastettua kirjolohta Japanissa tapahtuvaa jatkojalostusta varten, yhteydet kaukaiseen itään ovat synnyttäneet myös toisen tuotteen, japanilaiseen tapaan suolatun kirjolohen mädin. (l) | Paitsi työssä, puhelinta halutaan luonnollisesti käyttää myös vapaa-aikana. (l)

Partikkelimaiseksi voi luonnehtia myös sanaliittoa sitä paitsi, joka on kiteytynyt postpositiokäytöstä: Viesti voi välittyä lähes samanaikaisesti lukemattomiin kohteisiin, ja sitä paitsi tavattoman halvalla (E).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Yleistä

Adpositioilmausten merkityssuhteita

Adpositioiden muoto

Adpositioina esiintyvät sanat

Post- ja prepositiolauseke

Rajankäyntejä: Adpositioita ja partikkeleita

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot