Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Post- ja prepositiot eli adpositiot > Post- ja prepositiolauseke > Adpositio sekä pre- että postpositiona > Adpositio + partitiivi > § 705 Katua pitkin, pitkin katua; henkeä kohti, kohti metsää

§ 705 Katua pitkin, pitkin katua; henkeä kohti, kohti metsää

Sekä pre- että postpositiokäytössä olevat partitiivitäydennyksiset lausekkeet ovat merkitykseltään yleensä varsin abstrakteja, joko temporaalisia, suuntaa tai jonkin puutetta ilmaisevia. Joukossa on paitsi selviä adpositioita, myös sanoja jotka esiintyvät adverbeina ja/tai verbipartikkeleina.

Monissa tapauksissa partitiivitäydennyksiset post- ja prepositiolausekkeet ovat pitkälti samanmerkityksisiä:

 
Prepositio Postpositio
mennä kohti parempaa tulevaisuutta parempaa tulevaisuutta kohti
hiki valui pitkin kasvoja hiki valui kasvoja pitkin
kulkea kohden valoa kulkea valoa kohden
olen vastaan kaikkia uudistuksia olen kaikkia uudistuksia vastaan
nojata vasten seinää nojata seinää vasten, lähteä yötä vasten
odottaa vailla vastausta odottaa vastausta vailla

Osalla adpositioista käytöt ovat jossain määrin eriytyneet. Esimerkiksi sana pitkin on tavallisempi postpositiona silloin, kun kyseessä on väylä, jolla yleensä on rajat (a) (» § 985). Prepositiolauseke ilmaisee hajanaisempaa väylää: ’siellä täällä kyseisessä paikassa’, ’sinne tänne’ (b). Prepositiona pitkin esiintyy myös temporaalisissa ilmauksissa: ’kautta koko kyseisen ajanjakson’ (c).

(a)
– – aina on olemassa vaara, että salama iskee johtoja pitkin. (l) | Mika kävelemässä riippusiltaa pitkin keskellä metsää. (E) | Mielenosoituskulkue etenee tasaisen hitaasti pitkin katua, – –. (E)
(b)
– – toiset juoksivat hikihatussa pitkin metsiä – –. (l)
(c)
Karjala-talossa on tapahtumia pitkin päivää – –. (l) | – – maansiirto- ja täyttötyöt ovat hämmästyttäneet ohikulkijoita Ylöjärvellä pitkin kesää. (l)

Kohden ja kohti esiintyvät merkityksessä ’per’ vain postpositioina (d). Suuntamerkityksessä kohden-sanaa käytetään yhtä lailla pre- ja postpositiona (e). Prepositioilmauksissa on myös abstraktimpia ja postpositioilmauksissa temporaalisia tapauksia (f). Kohti on tavallisin prepositiona (g).

(d)
Velkataakka nousi asukasta kohden jo 7000 markkaan, – –. (l) | Irlannissa luetaan henkeä kohti enemmän runoja kuin missään muualla maailmassa. (l)
(e)
Albania kompastelee länttä kohden. (l) | Takkula vie vaatevarastoaan kohden taksia. (l)
(f)
Vankka pyrkimys kohden oman auton käytön vähentämistä ei ota tulta. (l) | Lauantai-iltaa kohden väkeä valui pikku hiljaa kohti Aitoota – –. (l)
(g)
Hän – – lähti kulkemaan kohti metsää. (k) | Tergat valitti loppua kohti kiihtynyttä vauhtia. (l)

Partitiivitäydennyksisiä adpositioita ovat myös sanat vasten ja vailla. Vasten toimii sekä post- että prepositiona konkreettisessa merkityksessä (esim. litistyi seinää vasten, tätä taustaa vasten tarkasteltuna, nojaan vasten selkänojaa) mutta myös kuvallisemmissakin ilmauksissa: ajatus iskee vasten kasvoja, sihteeri vasten tahtoaan. Temporaalisessa merkityksessä se esiintyy vain postpositiona: tiistaita vasten yöllä. Sana vailla (vaille) on tavallisempi pre- kuin postpositiona; varianteilla ei kuitenkaan ole juuri merkityseroa: – – vanhukset jäävät vaille omaa kotoutumissuunnitelmaa (E); äidin hoivaa vaille jääneen lapsen kehitys (E). (Vailla ~ vaille kellonajan ilmauksissa » § 707.)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Yleistä

Adpositioilmausten merkityssuhteita

Adpositioiden muoto

Adpositioina esiintyvät sanat

Post- ja prepositiolauseke

Rajankäyntejä: Adpositioita ja partikkeleita

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot