Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Post- ja prepositiot eli adpositiot > Adpositioiden muoto > § 690 Adpositioiden taipuminen sijoissa

§ 690 Adpositioiden taipuminen sijoissa

Adpositioina käytettäviä sanoja on muodoltaan kolmenlaisia:

  • Vaihtelemattomat, nykykielen näkökulmasta morfologisesti läpinäkymättömät sanat kuten ennen, ilman, kanssa, ohi.
  • Vajaaparadigmaiset sijasarjat.
  • Adpositiona sanalla käytössä vain yksi taivutusmuoto, esim. tapauksessa, nojalla, johtuen, mennessä.

Asetelmassa 116 on esimerkkejä adpositioiden mahdollisista sijamuodoista. Eräillä adpositioilla on vaihtoehtoina kuusi paikallissijaa, useammalla kolme tai kaksi. Eniten on kuitenkin tapauksia, joissa yksittäistä paikallissijaista sanaa käytetään ilmaisemaan jotain tiettyä merkityssuhdetta. Harvinaisempia adpositioiden sijoina ovat partitiivi, essiivi, translatiivi, abessiivi ja instruktiivi. On myös muutamia kolmen muodon sarjoja, jotka eivät nykykielen näkökulmasta välttämättä hahmotu jonkin sanan taivutusmuodoiksi: luona, luokse, luota, takana, taakse, takaa. Allatiivi on paikallissijoista ainoa, joka esiintyy vain sijasarjallisissa adpositioissa: alle, alla, alta. Muilla paikallissijoilla on myös sijasarjaan kuulumatonta yksilöllistä käyttöä, esim. lapsen ansiosta ~ *ansiossa ~ *ansioon, ystävän avulla ~ *avulta ~ *avulle. Abessiivi esiintyy adpositioissa ainoastaan infinitiivipohjaisissa tapauksissa kuten lukuun ottamatta, huolimatta.

Asetelma 116: Sijojen käyttömahdollisuuksia adpositioissa
INE ELA ILL ADE ABL ALL
Adpositiolla kuuden paikallissijan sarja
päässä
edessä
sisässä
välissä
puolessa
päästä
edestä
sisästä
välistä
puolesta
päähän
eteen
sisään
väliin
puoleen
päällä
edellä
sisällä
välillä
puolella
päältä
edeltä
sisältä
väliltä
puolelta
päälle
edelle
sisälle
välille
puolelle
Adpositiolla kolme tai kaksi paikallissijan muotoa
keskuudessa
kimpussa
vastassa
keskuudesta
kimpusta
?vastasta
keskuuteen
kimppuun
vastaan
lähellä
rinnalla
vailla
läheltä
rinnalta
lähelle
rinnalle
vaille
Yksittäisiä paikallissijojen esiintymiä
tapauksessa
puitteissa
nimissä
suhteessa
ansiosta
johdosta
toimesta
arvosta
tapaan
aikaan
puoleen
pintaan
tavalla
nojalla
tienoilla
avulla
taholta
osalta
tiimoilta
 
Muita sijoja
PAR ESS TRA INS ABE GEN
luota
takaa
vastapäätä
luona
takana
mukana
aikana
verrattuna
luokse
taakse
hyväksi
lisäksi
tavoin
turvin
käsin
päin
johtuen
huolimatta
katsomatta
lukuun ot-
tamatta
suhteen
ajan

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Yleistä

Adpositioilmausten merkityssuhteita

Adpositioiden muoto

Adpositioina esiintyvät sanat

Post- ja prepositiolauseke

Rajankäyntejä: Adpositioita ja partikkeleita

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot