Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Post- ja prepositiot eli adpositiot > Adpositioilmausten merkityssuhteita > § 689 Adpositiot paikallissijajärjestelmän täydentäjinä

§ 689 Adpositiot paikallissijajärjestelmän täydentäjinä

Adpositiot täydentävät sijamuotojen ilmaisumahdollisuuksia. Paikallissijoilla ilmaistaan sijaintia kiinteässä tai löyhemmässä kontaktissa johonkin, esim. pöydällä, seinässä, pihalla, kioskilla. Sen sijaan suhteellista sijaintia ja sen asteita ilmaistaan adpositioilla, esim. pöydän yläpuolella, seinän vieressä, tuolien välissä, tv:n lähellä, samoin ajallisia peräkkäisyyssuhteita: ennen kuutta, kolmesta alkaen.

Asetelmassa 112 on esitetty paikan ilmauksissa käytettäviä adpositioita; ensisijaisesti ne ilmaisevat suhteellista sijaintia. Kustakin adpositiosta on merkitty yksi sijamuotovaihtoehto: esim. pöydän takana, mutta ei pöydän takaa ~ taakse. Joitakin lokatiivisia postpositioita käytetään ilmaisemaan myös temporaalisia suhteita, esim. auton/ottelun edellä, keskustaa/kevättä kohti, pöydän/joulun alla, firman/tunnin sisällä. Kaikki eivät kuitenkaan sovi ajanilmauksiin: *joulun luona ~ vieressä ~ päällä ~ päässä ~ ääressä (kuitenkin: Joulu on viikon päässä).

Asetelma 112: Adpositioita lokatiivisissa ilmauksissa

Suhteellinen sijainti

 
Luona, vieressä, tietyn etäisyyden päässä (ei kiinni pinnassa):Hän istui pöydän vieressä ~ Mian luona ~ kahden metrin päässä ~ oluen ääressä. | Hän asuu lähellä asemaa. | Hän meni puun lähelle.
 
Välissä, välillä: Paperi löytyi kirjan välistä. | Auto on talojen välissä. | Kiista johtajan ja alaisten välillä ~ kesken päättyi.
 
Sisäpuolella tai ulkopuolella irti pinnasta; ylä‑, alapuolella:Sähköistä tiedotusta käytetään nyt myös firman sisällä. | Pallo lensi kentän ulkopuolelle. | Lamppu riippuu pöydän yläpuolella ~ yllä. | Keittiö on makuuhuoneen alapuolella. | Kynä on maton alla.
 
Tilapäisesti kiinni pinnassa(sellaisten konkreettisten esineiden päällä joiden päällä ei normaalisti ole mitään, joilla ei ole luontevaa ”käyttöpintaa”): Hanskat olivat auton päällä vrt. autolla | Kynä on tv:n päällä.
 
Ympärillä; vastapäätä, edessä, takana:Laulajan ympärillä kirkuvat fanit. | Hän istuu minua vastapäätä ~ ystävien joukossa ~ parissa. | Hän tuli verhon takaa yleisön eteen. | Auto on talon edustalla. | Hän oli muita edellä. | Kissan jäljessä ~ perässä ~ kintereillä kulki joukko lapsia.
 
Muu suunta, suuntainen asennoituminen:Hän tuli meitä kohti ~ kohden. | Menimme heitä vastaan. | He olivat suunnitelmaa vastaan, suunnitelman puolesta.

Väylä, reitti

 
Kulkue eteni torin kautta ~ poikki ~ läpi ~ halki. | Juoksimme ympäri taloa ~ talon ympäri. | Kuljin pitkin metsäpolkua ~ myöten | Elämä vilistää silmien editse. | Kuljimme tarhan ohi(tse) ~ sivuitse, tien yli(tse), sillan ali(tse).

Jonkin hallussa tai varassa olo

 
Kokoelma on välittäjän hallussa. | Epäilty on poliisin huostassa. | Koira oli pitkään isoäidin hoteissa. | Vene oli myrskyn armoilla veden varassa. | Se oli pitkään veden vallassa.

Temporaalisissa ilmauksissa (» asetelma 113) adpositiot suhteuttavat tilanteen substantiivilla tai numeraalilla ilmaistuun ajankohtaan tai ‑jaksoon melko epämääräisesti. Adpositiolla ilmaistaan sijaintia ajanjakson alussa, lopussa tai aikana, ennen tai jälkeen ajankohtaa ja ajankohtien välillä. Merkitys ’aikana’ on joskus ilmaistavissa myös sijapäättein, esim. loman aikana ~ kuluessa ~ lomalla.

Asetelma 113: Adpositioita temporaalisissa ilmauksissa

Jonakin ajankohtana

 
Hän tulee kuun alussa ~ lopussa ~ puolivälissä, työajan ulkopuolella, keskellä kesää ~ joulun alla ~ ennen minua. | Hän valmistui vuosi ~ vuosia sitten. | Hän lähti matkaan yötä vasten. | Hän oli perillä viiden aikaan ~ aikoihin ~ tienoilla ~ paikkeilla.

Jonkin ajanjakson kuluessa, kuluttua, ajan

 
Hän tulee vuoden kuluessa ~ kuluttua ~ perästä ~ päästä ~ jälkeen ~ sisällä ~ viiden ja kuuden välissä. | Vuosien aikana ~ mittaan ~ varrella ehtii tapahtua paljon. | Loman aikana aion levätä. | Hän asuu mökillä jo vuoden ympäri. | Hän järjestää juhlia ympäri vuotta. | Siellä on tapahtumia pitkin päivää. | Hän palaa yötä myöten. | Rakennus on säilynyt halki vuosisatojen. | Ne olivat suurimmat kisat kautta aikojen.

Alku- ja loppurajakohta

 
Alusta alkaen ~ lukien ~ lähtien ~ pitäen kaikki on mennyt hienosti. | Tulen aamuun mennessä.

Adpositioilmaukset voivat olla merkitykseltään varsin abstrakteja ja ilmaista mm. välinettä, additiivisia suhteita ja arvoa (» asetelma 114). Lisäksi adpositioilla ilmaistaan syytä, näkökulmaa ja epämääräistä tekijää (» asetelma 115). Adpositiolausekkeita käytetään vaihtoehtona monissa yhteyksissä paikallissijaisille adverbiaaleille, esim. epäillä rikoksesta ~ rikoksen vuoksi, oppia kokemuksesta ~ kokemuksen kautta, kuolla stressiin ~ stressin seurauksena, rakkaus kieleen ~ kieltä kohtaan, kuvata säännöillä ~ sääntöjen avulla, käsky johtajalta ~ johtajan taholta.

Asetelma 114: Adpositioita välineen, lisäyksen ja arvon ilmauksissa

Väline (myös tapa)

 
Kenen avulla he käyvät sotaa? | Lasten kautta maailma muuttuu. | Apurahan turvin ja kahvin voimalla hän voi keskittyä työhönsä. | Tieto saatiin internetin välityksellä. | Monet elävät toimeentulotuen varassa.

Lisä

 
Tulen töiden kanssa. | Juon kahvin kerman kera. | Maailma avartuu tekniikan kehityksen myötä ~ mukana. | Mia mukaan lukien meitä on nyt viisi. | Keiton lisäksi ~ ohella tarjottiin sämpylöitä. | Hän käy työssä opiskelun ohessa. | Vanha kone pidetään käynnissä uuden rinnalla.

Puute, korvaus

 
Hän jäi ylennystä paitsi. | Kaikki olivat paikalla lukuun ottamatta Maijaa. Hän tuli ilman kaveria. | Lapsi on vailla jotakin tekemistä. | Hän tuli Maijan asemesta ~ sijaan ~ sijasta ~ tilalle.

Arvo, määrä

 
Myyntiin tuli lisäystä miljoonan markan verran ~ edestä ~ arvosta. | Viivyn siellä tunnin verran. | Hän ui matkan 1,58:n pintaan. | Kasvu on ollut 10 prosentin hujakoilla ~ korvilla ~ paikkeilla ~ tienoilla ~ tuntumassa. | Tulen viiden hujakoilla ~ korvilla ~ paikkeilla ~ tienoilla ~ maissa.
Asetelma 115: Adpositioita syyn, näkökulman ja epämääräistyksen ilmauksissa

Syy, aihe, peruste; konsessiivisuus

 
Sateen johdosta ~ seurauksena ~ takia ~ tähden ~ vuoksi ~ vaikutuksesta keli oli huono. | Sateesta johtuen keli oli huono. | Ehdokkaat valitaan haastattelun perusteella ~ nojalla ~ pohjalta. | EU:n ansiosta viinan salakauppa kukoistaa. | Hinnat vaihtelevat asunnon sijainnista riippuen. | Kokemukseen perustuen ~ pohjautuen arvaan hänen väsyvän nopeasti. | Uskonnon varjolla soditaan yhä. | Hän työskentelee sotaveteraanien hyväksi, asian edestä ~ puolesta. | Varastoitko ruokaa pahan päivän varalle ~ varalta? | Sateesta huolimatta ~ riippumatta lähdemme. | Tervetuloa kaikki ikään katsomatta.

Näkökulma, lähde, tapa

 
Perheen näkökulmasta ~ kannalta ~ mielestä asia on laajempi. | Tutkimusten mukaan viini on terveellistä. | Kukat kuolevat jos valoa on liian vähän suhteessa lämpöön ~ lämpöön nähden. | Keskiarvoon verrattuna ~ suhteutettuna lapsi on pienikokoinen. | Opettajat ovat syysloman kannalla ~ puolesta. | Hän on hallinnut alaa yksinvaltiaan lailla ~ tapaan ~ tavalla ~ tavoin.

Tekijän tai tilanteen epämääräistäminen

 
Viraston taholta ~ toimesta on jo annettu ohjeet. | Opposition puolelta ehdotusta on moitittu. | Asian tiimoilta ~ puitteissa on tehty monia ehdotuksia. | Edustajien keskuudessa ~ parissa ~ piirissä esitettiin eriäviäkin näkemyksiä. | Järjestelyt eivät toimi lapsiperheiden kohdalla ~ tapauksessa. | Hänen kohdaltaan asia on ohi. | Minun puolestani saat mennä jo. | Vierailu sujui seurustelun merkeissä ~ nimissä. | Tulevaisuuden suhteen ~ osalta olen optimisti. | Lehdessä oli artikkeli koskien kirjolohen puhtautta. | Asiaan liittyen on perustettu työryhmä.

Huom. Ajankohtien välistä raja-aikaa ilmaistaan paitsi postpositiolausekkeella, myös elatiivi- ja illatiivi- sekä viivailmauksen avulla. Ilmaus saa myös keston määritteen tulkinnan: Kauppa on auki 12:n ja 13:n välillä ~ 12:sta 13:een ~ klo 12–13.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Yleistä

Adpositioilmausten merkityssuhteita

Adpositioiden muoto

Adpositioina esiintyvät sanat

Post- ja prepositiolauseke

Rajankäyntejä: Adpositioita ja partikkeleita

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot