Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Post- ja prepositiot eli adpositiot > Post- ja prepositiolauseke > Lausekkeen rakenne > § 699 Määritteellisen adpositiolausekkeen kerroksellisuus

§ 699 Määritteellisen adpositiolausekkeen kerroksellisuus

Koska post- ja prepositioiksi luokitettavat sanat ovat sanaluokaltaan monitulkintaisia, niiden muodostaman lausekkeen osalta voi jäädä avoimeksi, onko kyseessä adpositiolauseke eli pre- tai postpositiolauseke (PP) vai jokin muu lauseke. Pelkkinä adpositioina käytettävät sanat muodostavat NP-täydennyksensä kanssa yksiselitteisesti PP:n (» § 692).

(a)
[[tuon kioskin]NPluona]PP | [vastoin [tahtoaan]NP]PP

Genetiivitäydennys ja adpositio ovat aina vieretysten ja muodostavat kiinteän kokonaisuuden. Tämän kokonaisuuden edelle voi liittyä määrite, lähinnä astemäärite. Määritteellisen adpositiolausekkeen rakenne on siten kerroksellinen:

(b)
[vähän [heidän takanaan]PP]PP
 
– – näin Bertan naapurit Pescatoret ja vähän heidän takanaan Sergio Sinisin, – –. (k) | *heidän vähän takanaan | – – koulukin näyttää olevan tuossa aivan meidän vieressä. (E) | Huomio kiintyy – – lähes kuvan keskellä näkyvään pieneen, soikeaan – – Billy-kraatteriin. (E)
(c)
[huomattavasti [alle raja-arvon]PP]PP
 
Päiväkodin sieni-itiöpitoisuus on jäänyt huomattavasti alle suosituksen raja-arvon. (l) | Rajamäen tasoitusyritys viime minuutilla livahti vain niukasti yli Kanadan maalin. (l) | – – aina lämpöä ja valoa melkein ympäri vuorokauden. (E)

Jos määrite ja prepositio ovat vierekkäin (c), määritteen voi rakenteen kannalta hahmottaa pelkän adpositionkin määritteeksi.

Sama rakenne on niillä adpositiolausekkeilla, joissa täydennys on partitiivissa:

(d)
[ihan [minua varten]PP]PP | [aivan [lähellä kotia]PP]PP
 
Oli kuulemma hankkinut sitä ihan minua varten. (k) vrt. *minua ihan varten | Timppa kiepahti hyrränä sivuun ja vetäytyi ihan neuvonnan seinää vasten. (k) | Kaarlo on perhepäivähoidossa aivan lähellä kotia. (l) | Mutta aivan kokonaan ilman kilpailuita ei sentään jäädä. (l) | Puheenjohtajan toive pikaisesta paluusta liigaan ei ole täysin vailla perusteita. (l)

Sellaiset sanat, jotka esiintyvät myös adverbina, voivat saada määritteen eteensäkin. Määrite sijaitsee siis partitiivitäydennyksen ja postposition välissä:

(e)
[nollapistettä [hyvin lähellä]]PP
 
absoluuttista nollapistettä hyvin lähellä olevissa lämpötiloissa (l) | Aaltonen ei mene kohteitaan liian lähelle. (HS) | Kaavanmuutos mahdollistaa kerrostalon rakentamisen Vapaudenkadun varteen pääpostia kulmittain vastapäätä. (l)

Tämä sanajärjestysmahdollisuus kertoo adverbin ja adposition lähisukulaisuudesta. Tyypillinen adpositio ei saa selvää omaa määritettä.

Huom. Erityinen additiivisiin ja substitutiivisiin postpositioilmauksiin liittyvä rakenteellinen piirre on se, että koska postposition täydennyksen sijan määrää postpositio, saattaa lauseen rakenne olla verbin edellyttämän sijan näkökulmasta ristiriitainen.

 
– – toivoo yhteyden ottoa kaikkien tyttöjen lisäksi myös joulupukilta. (E) vrt. toivoo yhteydenottoa kaikilta tytöiltä | Usein tieto kohdistetaan aikuisten sijasta lapsille. (E) vrt. kohdistetaan aikuisille

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Yleistä

Adpositioilmausten merkityssuhteita

Adpositioiden muoto

Adpositioina esiintyvät sanat

Post- ja prepositiolauseke

Rajankäyntejä: Adpositioita ja partikkeleita

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot