Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Post- ja prepositiot eli adpositiot > Post- ja prepositiolauseke > Lausekkeen rakenne > § 700 Rinnasteiset adpositiot ja niiden yhteinen täydennys

§ 700 Rinnasteiset adpositiot ja niiden yhteinen täydennys

Rinnasteisilla adpositioilla voi olla yhteinen täydennys (a). Se saattaa olla yhteinen sellaisissakin tapauksissa, joissa adpositiot sinänsä ovat erirektioisia. Tällaista esiintyy ainakin kiteytyneissä rinnastustapauksissa, jollaisissa toinen sana on tulkittavissa adverbiksikin (b).

(a)
– – lasten nimissä ja kautta vedottiin aikuisiin, eli ostovoimaan. (l) | Kasvoin kirjallisuuden kanssa, myötä ja sen avulla. (yo) | Piti levätä ennen kuukautisia, niiden aikana ja jälkeen. (l) | – – [karhu] joko tarpoo aidan yli tai ali. (l) | Annokset ovat kookkaita, palvelu huomaavaista ja nopeaa; hinnat kohtuulliset, alta ja päälle viidenkymmenen markan. (l)
(b)
Äänekoskella kamppailtiin uuden sellutehtaan rakentamisen puolesta ja vastaan (l) | Esiintyikö Marcello Mastroianni Ihanan elämän ensimmäisessä kohtauksessa savukkeen kanssa vai ilman? (k) | Meno on tosin joskus päivälläkin aika rentoa – nimittäin ennen ja jälkeen 24 tunnin risteilylaivojen lähtöä. (l) vrt. ennen tai jälkeen eduskuntavaalien (k)

Tällaiset rinnastukset esiintyvät joskus adverbimaisesti kokonaan ilman täydennystä: – – oikeuden ratkaisuja on tässä asiassa puolesta ja vastaan (l); – – omassa elämässä saa ja pitää olla muukin ura kuin poliitikon ura, ennen tai jälkeen tai samaan aikaan (l).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Yleistä

Adpositioilmausten merkityssuhteita

Adpositioiden muoto

Adpositioina esiintyvät sanat

Post- ja prepositiolauseke

Rajankäyntejä: Adpositioita ja partikkeleita

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot