Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Post- ja prepositiot eli adpositiot > Adpositioiden muoto > § 691 Possessiivisuffiksi postpositiossa: luonani, kanssasi

§ 691 Possessiivisuffiksi postpositiossa: luonani, kanssasi

Eräisiin genetiivitäydennyksen saaviin postpositioihin liittyy possessiivisuffiksi, joka voi edustaa yksinkin täydennystä: Hän kävi minun luonani ~ luonani. Possessiivisuffiksi on mahdollinen useissa genetiivitäydennyksen saavissa postpositioissa, jotka sisältävät sijapäätteen. Tällaisia ovat esim. seuraavat:

 
(heidän) aikanaan, edellään, kauttaan, keskellään, kimpussaan, luokseen, lähellään, mukanaan, ohellaan, perässään, rinnallaan, sisällään, taakseen, tahollaan, tykönään, vallassaan, varassaan, vierellään, vuokseen, välissään
 
– – minun ansiostani nämä kissat elävät – –. (k) | – – hän haluaa kanssani lähempää kontaktia. (k) | – – juopot ovat aina keskuudessamme – –. (l) | – – heidän välilleen on syntynyt hyvä henkilökohtainen suhde – –. (l) | Irja luki kirjaa ja Tuula hänen vastapäätään selasi lehteä mehulasi edessään. (k)

Lisäksi possessiivisuffiksin saavat takia ja tähden (sinun takiasi ~ tähtesi):

 
Sun takias minä tätä puhun, en minä muuten. (k) | Näen sivullani jonkun polkupyöräturistin ajavan meidän tähtemme ojaan (k)

Possessiivisuffiksin edellytyksenä on, että adpositio voi saada ihmistarkoitteisen täydennyksen, joten sitä ei käytetä esim. sanoissa alussa, varrella, tienoilla, päässä ja johdosta. Possessiivisuffiksi ei liity muutoinkaan n- ja i-loppuisiin adpositioihin kuten kesken, tavoin, verran, ympäri, ohi ja läpi (poikkeuksina sanat tähden ja vuoksi). Kuitenkin sanojen ali, läpi, ohi ja yli rinnakkaisiin prolatiivimuotoihin alitse, lävitse, ohitse, ylitse voi liittyä possessiivisuffiksi: alitseni, lävitseen, ohitsemme, ylitseen.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Yleistä

Adpositioilmausten merkityssuhteita

Adpositioiden muoto

Adpositioina esiintyvät sanat

Post- ja prepositiolauseke

Rajankäyntejä: Adpositioita ja partikkeleita

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot