Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Post- ja prepositiot eli adpositiot > Post- ja prepositiolauseke > Adpositio sekä pre- että postpositiona > Adpositio + genetiivi ~ partitiivi > § 703 Talon lähellä, lähellä sovintoa; ympäri taloa, talon ympäri

§ 703 Talon lähellä, lähellä sovintoa; ympäri taloa, talon ympäri

Lähellä, edellä ja vastapäätä saavat joko partitiivimuotoisen täydennyksen kummalle puolelleen tahansa tai genetiivitäydennyksen edelleen. Genetiivillinen edellä-lauseke esiintyy myös temporaalisesti: ’ennen jotakin tilannetta’. Kaikissa tapauksissa genetiivi on partitiivia tavallisempi konkreettisen paikan ilmauksissa.

 
Pre- tai postpositio + partitiivitäydennys:Israel ja PLO ovat lähellä sovintoa. (l) | Wuori on – – demareita lähellä oleva ehdokas. (l) | Tällä hetkellä kukaan ei ole edellä muita. (l) | – – kyseinen kulttuuri oli teknisesti meitä edellä. (E) | – – mielenosoittajia on kertynyt Lafaytte-puistoon aivan vastapäätä Valkoista taloa. (l) | Konttori sijaitsi silloin Tammeria vastapäätä Satakunnankadulla. (l)
 
Genetiivitäydennys + postpositio:Älä säilytä sipulia ja muita voimakkaita tuotteita kurkun lähellä, – –. (l) | Cardus syöksyi ajovirheen tehneen Kocinskin edellä maalilinjan yli. (l) | vaalien edellä (l) | Punatiilinen erillistalo Didrichsenin museon vastapäätä (l)

Lähellä esiintyy myös irrallaan partitiivitäydennyksestään; adpositionakin se on siis varsin adverbimainen (a). Tätä osoittaa myös se, että sillä voi olla oma määrite (» § 699). (Ilmaustyypistä metrin edellä muita ~ muita metrin edellä » § 706.)

(a)
Kovin lähellä varkautelainen Olli ei Haataisen lukemia liiku, sillä eilen hän jäi kakkoseksi tuloksella 78,64. (l)

Lokatiivisissa ilmauksissa ympäri voi saada partitiivitäydennyksen jälkeensä, jolloin lausekkeen merkitykseen sisältyy rajaamattomuuden ja distributiivisuuden sävy: ’sinne tänne, siellä täällä’ (b). Genetiivitäydennyksinen ympäri-postpositiolauseke on merkitykseltään rajatumpi (c): ilmaus kuvaa määräsuuntaista liikerataa esim. jonkin kehän viitepisteen ympäri kokonaisuudessaan.

(b)
Michel touhotti ympäri huonetta. (k) | Voittonsa jälkeen Armi kiersi ympäri Suomea, mutta ei saanut siitä penninlatinkiakaan. (E) | – – verta oli ympäri mattoa ja tapetteja. (k)
(c)
Seinille on kiinnitetty hyllyjä, joita pitkin kissat pääsevät kiertämään melkein huoneen ympäri. (E) | Hän kietoi käsivartensa suojelevasti tytön kapeiden hartioiden ympäri – –. (k)

Ympäri saa genetiivitäydennyksen myös jälkeensä. Lokatiivisissa ilmauksissa merkitysero partitiivitäydennyksiseen saattaa olla lähes olematon: ympäri maailman ~ maailmaa.

Aikaa ilmaisevien sanojen yhteydessä ympäri-sanan täydennys on tavallisesti genetiivissä ja voi sijaita kummalla puolella edussanaa tahansa (d). Partitiivisijaisen täydennyksen kanssa ympäri on ajan ilmauksissa harvinainen ja esiintyy vain prepositiona (e). Ilmauksen merkitys on tällöin distributiivinen (’eri aikoina vuoden mittaan’), kun taas genetiivillisessä korostuu umpeutuva kehä ja yhtäjaksoisuus.

(d)
Alue on ympäri vuorokauden vartioitu, – –. (l) ~ *vuorokautta ympäri | Teillä on täällä äärettömän valoisaa vuorokauden ympäri. (l) | Vapaaehtoiset työskentelivät kellon ympäri – –. (l)
(e)
Syntymäpäivät jakaantuvat melko tasaisesti ympäri vuotta. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Yleistä

Adpositioilmausten merkityssuhteita

Adpositioiden muoto

Adpositioina esiintyvät sanat

Post- ja prepositiolauseke

Rajankäyntejä: Adpositioita ja partikkeleita

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot