Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Post- ja prepositiot eli adpositiot > Post- ja prepositiolauseke > Adpositio sekä pre- että postpositiona > Adpositio + genetiivi > § 702 Väylän ilmauksia: kylän halki, halki vuosisatojen

§ 702 Väylän ilmauksia: kylän halki, halki vuosisatojen

Adverbeinakin käytettävistä adpositioista genetiivitäydennyksen saavia ovat halki, poikki, läpi sekä ali, yli, alla, alle, alta, yllä, yltä, ylle, jotka muodostavat väylän ilmauksia (» § 985). Post- ja prepositiolauseke voivat olla samanmerkityksisiä, mutta prepositioilmaus saattaa olla tyyliltään kirjallisempi (yllä on postpositionakin tyylillisesti tunnusmerkkinen).

 
Postpositiolauseke Prepositiolauseke
kylän halki virtaava joki ajatusmatka halki vuosisatojen
astella pirtin poikki laajennus poikki mantereen
ajaa tunnelin läpi kulkea läpi kaupungin
kanaalin ali rakennettava tunneli rakentaa tunneli ali Tammerkosken
juosta tien yli näkymä yli kaupungin
lentää kaupungin yli(tse) yksi tavoite yli(tse) muiden

Prepositioilmauksissa on paljon kiteymiä:

 
– – sähkötulostaulut ja tiedot menivät bulgarialaisilta yli ymmärryksen. (l) ~ *ymmärryksen yli | Luuytimen luovuttajia yli odotusten. (l) | Joukkueen syöttöpeli oli alle kaiken arvostelun. (l) | – – kuulija joko keskittyy mielenkiinnolla kuuntelemaan tai tyytyy turvallisesti sulkemaan radion alta aikayksikön. (l)

Post- ja prepositiovaihtoehdot voivat kuitenkin olla myös kutakuinkin samanmerkityksisiä. Näin on seuraavissa esimerkeissä, joissa valintaan etu- ja jälkitäydennyksen välillä saattavat sisältösyiden ja tekstilajin lisäksi vaikuttaa myös täydennysten kompleksisuus ja sijainti lauseessa:

 
Eikö tilannetta voitu katsoa sormien läpi juhlien takia? (l) | Rikosta ei katsota läpi sormien eikä laki ole muuttunut. (l)
 
– – sotilaspartio kulki torstaina kerjäläisen ohi Sarajevossa. (l) | Venäjän Jelena Nikolajeva kipitti puolijuoksua ohi Suomen Sari Essayahin kalkkiviivoilla – –. (l)
 
Välillä se hyppii lätäkön yli tasajalkaa. (k) | – – hän meni ja käveli yli vaatevuoren, – –. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Yleistä

Adpositioilmausten merkityssuhteita

Adpositioiden muoto

Adpositioina esiintyvät sanat

Post- ja prepositiolauseke

Rajankäyntejä: Adpositioita ja partikkeleita

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot