Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Kielto ja kielteiset ilmaukset > Kieltohakuisuus > Kieltohakuisia adjektiiveja, adverbeja ja verbejä > § 1636 Häävi, kehuttava, liiemmin

§ 1636 Häävi, kehuttava, liiemmin

On joukko adjektiiveja, jotka esiintyvät vain kielteisissä yhteyksissä, tavallisesti predikatiivilausekkeessa joko yksin tai määritteenä:

 
häävi, hääppöinen, kaksinen, kehuttava, kummoinen, sanottava | hullumpi, hassumpi, kummempi
 
Korko ei ole häävi (l) vrt. ?on häävi | – – äänestysprosentti ei ollut kehuttava – –. (l) | Joku tosin on nimennyt päivänkakkaran päivänkakkaraksi, mutta ilman mitään sen kummempia perusteluja – –. (k) | – – en tiedä, olisiko se kovinkaan kummoinen idea. (E) | Tokko painonnosto olisi hullumpi kuntoilulaji, jos olisi riittävästi aikaa, – –. (l)

Toiseksi vain kielteisissä konteksteissa esiintyy kirjava joukko adverbeja, partikkeleita ja idiomaattisia ilmauksia, joista osa on kieltoa vahvistavia, esim. lainkaan, yhtään, pätkän vertaa (» § 1634).

 
hölkäsen ~ höykäsen pöläystä, tuon taivaallista ’ei minkään verran, ei mitään’ | ihmeemmin, kummemmin, liiemmin, liioin; järin ’ei paljoa, ei juuri’ | millään muotoa ’ei millään tavalla, ei ollenkaan’ | kuinkaan ’ei mitenkään’ | vainkaan ~ vai(ne)skaan | moksiskaan, millänsäkään ~ milläänkään, tietääkseen ’ei välitä’ | hevin, hevillä ’ei helposti’
 
Minä en välittänyt jutusta tuon taivaallista. (k) | Matkaan voi lähteä nyt miettimättä ihmeemmin, ovatko paperit kunnossa, – –. (L) | – – kuljettajalle ei käynyt kuinkaan. (l) | Opettajat ovat vanhoja ja raihnaisia, joten heille oli järjestetty majoitus laavussa. Ei vaineskaan kaikki vanhoja ole, – –. (E) | Muut hallituspuolueet eivät olleet moksiskaan edustajiensa väärinäänestämisestä. (l) | Apartheidin perintö ei häviä hevillä E-Afrikasta (l) [otsikko]

Huom. Kieltäviksi vakiintuneita ovat myös mm. kiteymät ei ristin sielua, ei mailla halmeilla, ei pahitteeksi, ei hätäpäivää(kään), ei (ota) kuuleviin korviinsa, ei ikimaailmassa ~ ikipäivänä, ei pitkälle pötkitä, ei päätä palella ~ palele, ei paljon naurata.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Yleistä

Kiellon vaikutusala

Kiellon ilmaisukeinot

Kieltohakuisuus

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot