Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana > Kuin-rakenteet > Yleistä > § 1173 Kuin-rakenne ilman komparatiivia tai vertailusanaa

§ 1173 Kuin-rakenne ilman komparatiivia tai vertailusanaa

Kuin-rakenne voi esiintyä myös ilman hallitsevan jakson komparatiivimuotoa tai vertailusanaa: Hän on (kaunis) kuin kukka.

 
Hallitseva jakso kuin-rakenne
Hän on kuin kaunis kukka.
Hän on nälkäinen kuin karhu keväällä.
Hän lauloi kuin videolla.

Tällainen pelkkä kuin-rakenne toimii lauseessa predikatiivina tai predikatiivilausekkeen osana (a) tai tavan adverbiaalina (b). Kommentin luonteisena tavan adverbiaalina se sijaitsee hallitsevan lauseen edelläkin (c).

(a)
Kimmo oli 17-vuotiaana nopea kuin kärppä – –. (l) | Sen silmät olivat kuin deodoranttipullojen suissa olevat kuulat, lähes yhtä sameatkin. (k) | Toiset ihmiset ovat ikään kuin esineitä. (l)
(b)
– – ja nauroimme kuin lapset. (k) | Ympärillä seisova väki tuijotti näkyä kuin lumottuna. (k) | Se puhui kuin lapselle, – –. (k) | – – Schumacher pystyi taikomaan paalupaikkoja ja voittoja kuin liukuhihnalta. (l) | Ja sitten isketään kimppuun kuin sika limppuun! (l)
(c)
Kuin ihmeen kaupalla Malin selvisi onnettomuudesta vain säikähdyksellä. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Yleistä

Lause lauseen jäsenenä

Että-lause adjektiivin ja adverbin yhteydessä

Että- ja kysymyslause substantiivin määritteinä

Relatiivilauseet

Kuin-rakenteet

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot