Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa > Yleistä > Kieliopilliset sijat ja adverbiaalien sijat > § 1224 Semanttissijaiset lausekkeet vs. adverbit ja adpositiot

§ 1224 Semanttissijaiset lausekkeet vs. adverbit ja adpositiot

Semanttissijaisilla lausekkeilla on samantapainen merkitys kuin adverbi- ja lausekkeilla. Esimerkiksi sijaintipaikkaa ilmaistaan niin inessiivi- tai adessiivisijaisen edussanan sisältävällä substantiivilausekkeella kuin adverbi- tai postpositiolausekkeellakin (a). Vastaavasti olotilaa ilmaistaan mm. essiivi- tai abessiivisijaisen edussanan sisältävällä nominaalisella lausekkeella sekä adverbi- tai postpositiolausekkeella (b), merkitystä ’kanssa’ adpositiolausekkeella ja tietyissä yhteyksissä komitatiivisijaisella lausekkeella (c). Temporaalisena adverbiaalina esiintyy mm. essiivisijainen sekä adverbi- tai adpositiolauseke (d). Lyhyyden vuoksi tässä kieliopissa käytetään joskus esim. nimityksiä inessiivi- tai essiivilauseke, kun tarkoitetaan inessiivi- ja essiivisijaista lauseketta.

(a)
Tiedätkö keitä muita asuu talossaNP? (k) | TäälläAdvP asuu kolme naista, – –. (k) | Minun luokallani on eräs lapsi, joka asuu [varuskunnan lähellä]PP. (k)
(b)
Siinä hän seisoo, oven suussa kädet pitkin kylkiä, paidattaNP ja paljaanaNP – –. (k) | Tää yks kahjo nimittäin oli [ilman paitaa]PP – –. (k) | Ja tällä tavallako minä pakenen, alastiAdvP ja aseettaNP? – –. (k)
(c)
Äiti tuli [lastensa kanssa]PP Burundista Tansaniaan kävellen rajan yli. (E) | Pääministeri Paavo Lipponen ja puoliso Päivi Lipponen saapuivat lapsineenNP – –. (E)
(d)
– – niin kaukaisista asioista kuin vapaussodasta ei [tänä päivänä]NP puhuttaisi. (k) | Kartio toivoi, ettei asiakkaita enää tänäänAdvP tulisi – –. (k)

Sijapääte on substantiiviin vastaavassa suhteessa kuin adpositio: molemmat ilmaisevat, missä suhteessa sana on muuhun lauseeseen, esim. Kirja on hyllyllä ~ hyllyn päällä. Monilla paikallissijaisilla sanoilla on lisäksi kiteytynyttä adpositio- ja adverbikäyttöä: näillä tienoilla (substantiivi), viiden tienoilla (postpositio), hirveässä humalassa (substantiivi), hirveän humalassa (adverbi). Nominin sijamuodoilla ei voi kuitenkaan ilmaista kaikkia lokatiivisia suhteita; mm. sijaintia jonkin edessä tai takana sekä ylä- tai alapuolella ilmaistaan adpositiorakentein. (» § 648, 689, suhdesäännöstä » § 966.)

Semanttisten sijojen ja adpositioiden ilmaisemat merkityssuhteet ovat vain osin päällekkäisiä. Esimerkiksi sekä elatiivi että postpositio vuoksi ilmaisevat syytä, mutta ne eivät ole välttämättä keskenään vaihdettavissa: vuoksi ilmaisee missä tahansa lauseessa kausaalista suhdetta, kun taas elatiivisijainen lauseke saa kausaalisen tulkinnan vain tietyntyyppisten verbien yhteydessä.

(e)
Hän suuttui arvostelusta ~ arvostelun vuoksi. | Hän tapasi kirjoittajan *arvostelusta ~ arvostelun vuoksi.

Paikallissijainen lauseke voi myös kuulua osana johonkin konstruktioon, jolloin sitä ei vastaa adpositiolauseke; mm. omistuslauseen omistajaa ilmaistaan adessiivilausekkeella: Hänellä on pieni koira. Adpositiolauseke ei myöskään vastaa paikallissijaista silloin, kun tämä riippuu verbin rektiosta (» § 1225), esim. Pidän mansikoista; Perehdy asiaan hyvin; Se maistuu hyvälle ~ hyvältä.

Huom. Paikallissijainen tai vajaakäyttöisessä sijassa oleva substantiivi tai adjektiivi voidaan tulkita lauseyhteydessään adverbiksi tai ainakin adverbimaiseksi, esim. Yritys meni myttyyn; Ostin kirjan tosi halvalla (» § 684); aivan ongelmitta, ihan varkain (» § 12611263).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Yleistä

Kieliopilliset sijat

Paikallissijat

Olo- ja suuntasijaisuus

Sisä- ja ulkopaikallissijat

Paikallissijat ajanilmauksissa

Paikallissijojen muuta käyttöä

Vajaakäyttöiset sijat

Sijojen rajatapauksia

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Yleistä

Affektisuus ja kielen tasot

Eksklamatiiviset lausumat

Imperatiivilauseen affektinen käyttö

Voimasanojen kielioppia

Itsenäiset lausekkeet affektisessa käytössä

Kieliopillisten morfeemien affektinen käyttö

Toisto

Sulje kaikki tasot