Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Sanajärjestys > Teemapaikka ja teema-alkuiset lauseet > Neutraali ja tunnusmerkkinen teema > Subjekti loppukentässä > § 1374 Tunnusmerkkisesti: Päätöksen tekee johtaja

§ 1374 Tunnusmerkkisesti: Päätöksen tekee johtaja

Kun teemana on jokin muu kuin lausetyypin ensisijainen täydennys, järjestys on tunnusmerkkinen. Toisaalta tunnusmerkkistä on sekin, että lauseke, joka neutraalisti on teemana, onkin loppukentän lopussa. Seuraavassa tämä on perussubjekti; objekti tai adverbiaali on teemana:

 
Teemapaikka Loppukenttä      
Elokuvan on ohjannut Woody Allen.    
Niukkuudesta kertovat suuret työttömyysluvut.    

Vastaava koskee predikatiivilausetta ja erikoislausetyyppejä:

 
Teemapaikka Loppukenttä      
Pieniä nisäkkäitä ovat myös lepakot.    
Vastuu nuorista on meillä kaikilla.    
Kylmintä tulee viikon loppupuolella.    
Tämä pitäisi ymmärtää jopa sinunkin.    

Tällaisten lauseiden tavallinen tulkinta etenkin kirjoitetuissa teksteissä on se, että subjekti tai muu vastaava jäsen on suppea reema eli muodostaa lauseen reeman yksin. Näin on seuraavissa esimerkeissä: muutoksen on todettu tapahtuneen, ja tunnusmerkkisellä järjestyksellä esitellään sen aiheuttajia (a) tai sen kokeneita ilmiöitä (b).

(a)
Rauhallisesta kehityksestä huolimatta Suomenkin kieliolot ovat muuttuneet koko ajan. Muutoksia ovat aiheuttaneet maastamuutto, maassamuutto ja 1980-luvulta lähtien myös maahanmuutto. (A)
(b)
Ducatin 748 -mallisarjan hätäisin versio R on saanut uuden rungon ja vanteet mallin 996 Fogarty-replikasta. Uutta on myös ilmansuodatinkoteloon nostetut ruiskutussuuttimet. Moottorin sisällä muutoksia ovat kokeneet sylinterin kannet ja kiertokanget. (E) | Kosken ranta on muuttunut sitten Juhani Ahon aikojen, muuttunut on itse koskikin, jota on vuoronperään perattu ja kunnostettu. (l)

Samaan tehtävään, esim. sen ilmaisemiseen, mihin tekstissä mainitut muutokset ulottuvat, voidaan siis käyttää monenlaisia mutta informaatiorakenteeltaan yhtäläisiä lauseita:

(c)
Temaattinen osa   Reema
Muutokset ovat koskeneet muun muassa väestörakennetta.
Muutoksia on kokenut muun muassa väestörakenne.
Muuttunut on muun muassa väestörakenne.
Muutosten pyörteeseen joutui muun muassa väestörakenne.

Pitkälle vakiintunut XVS-järjestyksen tyyppi on sellainen, jossa on essiivisijainen teema, olla-verbi ja subjekti (d). Teema nojaa aiemmin esitettyyn: (edellä mainitun) tarkoituksena, syynä, seurauksena, ehtona. Tämä on yksi tapa esittää esim. puheena olevan asian syy lauseen loppupuolella.

(d)
Mieshän suorastaan myhäilee. Syynä on edellisenä päivänä Saimaasta virvelöity viisikiloinen hauki, – –. (l) | Kun joustoja etsitään, niin niiden edellytyksenä on kunnioittava suhtautuminen puolin ja toisin, presidentti opastaa. (l) | Turkama pitää räjäytyksen osoitetta selvänä: kohteena oli poliisi. (l)

Suppeaan eli verbikentästä vain osan muodostavaan reemaan voi kuulua muutakin kuin subjekti. Esimerkissä (e) ensimmäinen lause nostaa (osana hallinnollista ohjetta) esiin kysymyksen päätöksen tekijästä ja ehdoista ja toinen lause esittää ne loppukentässä.

(e)
Työntekijä anoo halutessaan etätyötä. Päätöksen tekee [johtaja] [osastonjohtajan esittelystä] [kuultuaan hakijan kaikkia esimiehiä]. (A)

Suppea reema ymmärretään eräissä yhteyksissä muut vaihtoehdot pois sulkevaksi eli eksklusiiviseksi. Näin on esimerkiksi kun teema, johon sisältyy vertailua edellyttävä määrite, kontrastoidaan aiemmin ilmaistuun tai implisiittiseen vertailukohtaan (f). Kilpailuista puhuttaessa on oletuksena, että kullekin sijalle sijoittuu joku, ja kiinnostuksen kohteena se, kuka mitenkin sijoittuu ja millä tuloksella (g).

(f)
– Tottakai Mona Sahlin on hyvä. – –. Mutta vielä parempi pääministeri tulisi Margareta Winbergistä, sanoo René Posse. (l) | Koivisto ei ollut saanut kaikkia syksyn saataviaan ennen paluutaan kotimaahan joululomalle. ¶ – Samoja ongelmia on ollut muilla suomalaisilla. (l)
(g)
Jo kahdesti tällä kaudella 9,96 juossut Burrell voitti kilpailun, mutta joutui tyytymään hänelle vaatimattomaan aikaan 10,13. Toiseksi tuli Englannin Linford Christie ajalla 10,20. Saman ajan sai myös kolmanneksi tullut Nigerian Chidi Imoh. (l)

Eksklusiivinen tulkinta ei kuitenkaan seuraa itse järjestyksestä vaan lauseessa sanotusta, sillä suppeassa reemassa voi olla additiivinen partikkeli kuten -kin, myös tai muun muassa, esim. Hyvä pääministeri tulisi esimerkiksi Winbergistä.

Huom. 1970-luvun asiatekstejä koskevassa tutkimuksessa ilmeni, että tunnusmerkkisesti loppukentässä oleva subjekti on yleensä myös pitkä; tunnusmerkkisille XVS- järjestyksille on ominaista suurempi pituusero teeman ja verbinjälkeisen subjektin välillä kuin tunnusmerkittömässä SVX-lauseessa. Tämä ero on erityisen huomattava essiivialkuisissa lauseissa. (A. Hakulinen ym. 1980: 140–145; Vilkuna 1991.)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Yleistä

Teemapaikka ja teema-alkuiset lauseet

Esikenttä ja esikenttäalkuiset lauseet

Loppukentän järjestys

Adverbiaalimääritteiden ja partikkelien sijainti

Lausekkeiden sisäinen järjestys

Hajarakenteet

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot