Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Sanajärjestys > Lausekkeiden sisäinen järjestys > § 1394 Yleiskuva: mitä ennen edussanaa, mitä sen jälkeen

§ 1394 Yleiskuva: mitä ennen edussanaa, mitä sen jälkeen

Lausekkeiden sisäinen järjestys on kiinteämpi kuin lauseen. Yleensä se määräytyy kieliopillisesti, ja silloinkin kun vaihtelun mahdollisuuksia on, niitä on vähemmän kuin lauseessa.

Järjestys on melko kiinteä adpositiolausekkeen eli PP:n sisällä, sillä adpositiot jakautuvat täydennystään seuraaviin eli postpositioihin, esim. hyvän maineeni vuoksi, ja täydennystään edeltäviin eli prepositioihin, esim. ilman suuria odotuksia. Osalla adpositioista on tässä suhteessa kuitenkin vaihtelua, esim. sitä ennen ~ ennen illan kokousta; vaihtelu korreloi myös sijan kanssa: maapallon ympäri ~ ympäri maailmaa. (» § 701.) Useimmissa lauseketyypeissä voi sanalla olla laajennuksia sekä edessään että jäljessään (» asetelma 174).

Asetelma 174: Substantiivi‑, adjektiivi- ja adverbilausekkeen sisäinen järjestys
  Etulaajennukset Edussana Jälkilaajennukset
NP minun monissa virheissäni  
  kaikkia niitä ikäviä tehtäviä joita kukaan muu ei hoida
  sankarin onnistunut paluu apinoiden planeetalle
    jotkut teistä
AP erityisen innokkaita ottamaan kantaa
  aivan teidän näköisenne  
  tavallistakin herkempi arvostelulle
AdvP kamalan pahoillani eilisestä väärinkäsityksestä
    irti elämästä
  aika usein  

Laajennusten sijainti suhteessa edussanaan riippuu niiden kategoriasta ja muodosta. Keskeisiä etulaajennustyyppejä ovat

  • genetiivimuotoiset lausekkeet
  • substantiivin kanssa kongruoivat määritteet
  • adjektiivin ja adverbin astemääritteinä toimivat adverbit ja partikkelit sekä komparatiivimuodon partitiivisijainen täydennys.

Keskeiset jälkilaajennukset ovat

  • adverbiaalit, ts. semanttissijaiset lausekkeet ja PP:t
  • infiniittiset lausekkeet ja lauseet.

Adverbiaali voi kuitenkin olla paitsi jälkimääritteenä (a) myös etumääritteenä, kun substantiivi on verbikantainen, etenkin minen-substantiivin yhteydessä (b). Tekijännimeen liittyvä adverbiaali on tekijännimen edessä, kun se hahmottuu kantaverbin laajennukseksi (c). (» § 590.)

(a)
muusikoiden pukeutuminen esiintymislavalla (l) | sijoittuminen kymmenen joukkoon arvokisoissa (l) | pääsy vaalien toiselle kierrokselle
(b)
kännipäissä hilluminen (l) | ensimmäisen työläispolven alulle saattaminen (l) | hallitukseen pääsy
(c)
Kallioon muuttajat ~ *muuttajat Kallioon | [[lomalta palaaja] kaikkine vieroitusoireineen]

Infiniittisten lausekkeiden sisäisellä järjestyksellä on yhtymäkohtia verbikantaisen NP:n järjestykseen. Genetiivisubjekti on lausekkeen alussa (d), mutta muut täydennykset ja määritteet voivat olla verbin jäljessä (e) tai edellä (f). Genetiivin kanssa samalle puolelle edussanaa sijoittuu kuitenkin yleensä vain kevyt objekti tai adverbiaali, esim. heidän sitä ruotiessaan.

(d)
heidän ruotiessaan tapausta | syksyn tultua | Euroopan maiden devalvoidessa valuuttojaan | (Näin) hänen antavan sen sinulle.
(e)
– – että hallitus on edistänyt yrittäjyyttä mm. alentamalla työnantajamaksuja sekä ajamalla korkoja alas. (l) | Hän vietti lokakuun päiviä sisällä tekemättä mitään, – –. (k) | Väittivät löytäneensä sen vasta nyt käytyään läpi Hannan koulutavaroita. (k)
(f)
Alkoholijuomien hintaerot – – ovat – – niin suuret, ettei turistiviinatulvaa voida padota verotasoa alentamalla. (l) | Kolme kerholaista tuli ulos vastarintaa tekemättä. (l) | – – kansalaisia, jotka vain supatellen ja ympärilleen vilkuillen voivat kertoa kuinka paljon he inhoavat sotilaita. (l)

Verbiloppuisuus on tyypillistä vain määritteenä toimiville infiniittisille lausekkeille (e–f), mutta etenkin jos infinitiiviä edeltää lyhyt ilmaus, myös täydennysmuottiin kuuluva MA-infinitiivilauseke voi olla verbiloppuinen (g).

(g)
Justuskin oli jo tottunut rutiiniin ja istahti tyynesti katukäytävälle liikennettä seurailemaan. (k)

Tiukimpia järjestykseltään ovat partisiippilausekkeet, joissa laajennukset edeltävät partisiippia: maastopukuihin sonnustautuneita, terveytensä puolesta pelkääviä (kuitenkin » § 533). Genetiivisubjekti on niissäkin ensimmäisenä: verottajan kansalaisille tarjoamia.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Yleistä

Teemapaikka ja teema-alkuiset lauseet

Esikenttä ja esikenttäalkuiset lauseet

Loppukentän järjestys

Adverbiaalimääritteiden ja partikkelien sijainti

Lausekkeiden sisäinen järjestys

Hajarakenteet

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot