Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Fonologia ja morfofonologia > Vokaalit sanan rakenteessa > Vokaalisointu > § 15 Mitä vokaalisointu on?

§ 15 Mitä vokaalisointu on?

Vokaalisointu eli vokaaliharmonia tarkoittaa vokaalien mukautumista toistensa laatuun saman sanan sisällä. Vokaalisointu on fonotaktinen rajoitus, jonka mukaan yhdessä fonologisessa sanassa voi olla vain joko takavokaaleja a, o, u tai vain etuvokaaleja ä, ö, y. Vokaalit i ja e ovat foneettisesti etuvokaaleja, mutta vokaaliharmonian suhteen neutraaleja ja voivat yhdistyä sekä etu- että takavokaalien kanssa, esim. selkä vrt. velka, kiista ’riita’ vrt. kiistä ’kiellä’. Muita vokaaleja kuin i:tä ja e:tä kutsutaan sointuvokaaleiksi.

Vokaalisointu on sanan sisäistä koheesiota kannatteleva ilmiö. Sanavartalot noudattavat vokaalisointua, ja myös sanavartaloihin liittyvien suffiksien sointuvokaalit määräytyvät niin, että ne sopivat yhteen vartalon vokaaliston kanssa. Vokaalisointu koskee niin taivutus- ja johdinsuffikseja (» § 16) kuin liitepartikkeleitakin.

 
tuhma : tuhma-ssa; tuhm-uus | tyhmä : tyhmä-ssä; tyhm-yys
 
tuo- : tuo-vat : tuo-koon; tuo-tta-a | syö- : syö-vät : syö-köön; syö-ttä-ä
 
auto-kaan, auto-han, auto-pa | kivi-kään, kivi-hän, kivi-pä

Vokaalien i ja e erityisluonne johtuu siitä, että niillä ei ole takaista sointuparia eli suppeaa tai puolisuppeaa laveaa takavokaalia (suomen vokaalit » § 2 asetelma 1). i:n ja e:n etisyys näkyy kuitenkin taivutuspäätteissä: päätteen vokaali on etinen, jos sanavartalossa on pelkästään neutraaleja vokaaleja, esim. veljellä, itkevät. Poikkeuksellisia tässä suhteessa ovat sanojen meri ja veri yksikön partitiivimuodot merta, verta (vrt. merellä, veressä).

Kuten muutkaan fonotaktiset rajoitukset, vokaalisointu ei ole poikkeukseton. On koko joukko sellaisia vieras- ja slangisanoja, joissa esiintyy sekä etisiä että takaisia sointuvokaaleja (myös » § 17).

 
analyysi, hyasintti, olympialaiset, papyrus, polyyppi, symmetria, afääri, föönata, pastöroida, konduktööri | Slangi: byggaa, Sörkka

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Äännejärjestelmä

Tavu ja sanapaino

Vokaalit sanan rakenteessa

Konsonantit sanan rakenteessa

Sananrajaisia äänneilmiöitä

Morfofonologinen vaihtelu

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot