Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Fonologia ja morfofonologia > Sananrajaisia äänneilmiöitä > Glottalisaatio ja glottaaliklusiili > § 36 Mitä glottalisaatio on?

§ 36 Mitä glottalisaatio on?

Glottalisaatio on ilmiö, jolle on ominaista äänihuulten värähtelyn heikkeneminen, mahdollinen puristuma ja ääritapauksessa sulkeuma eli glottaaliklusiili. Glottalisaation merkkinä on ’ tai ʔ. Glottalisaatiota esiintyy paitsi rajageminaatiossa vokaalien välisessä asemassa (otaʔ ʔomena » § 3435), savolaismurteissa myös sananloppuisen n:n tilalla vokaalialkuisen sanan edellä:

 
läheʔ ʔàena venneellä (Polvijärvi, MA) | minäkiʔ ʔoleʔ ʔolluv vetämässä [nuottaa] (Keuruu; T. Itkonen 1972: 109)

Lisäksi glottalisaatiota tavataan etenkin savolaismurteisilla puhujilla vokaalialkuisen sanan alussa ylipäätään:

 
eivät 'ennee keittäneet (Keuruu; T. Itkonen 1972: 88) | saat siinä koko ikäs ʔolla (Luopioinen; T. Itkonen 1965: 253)

Glottalisaatio toimii sanapainon kanssa sananrajan merkkinä. Ilmiö esiintyy myös yhdyssanan sisällä: [juhannus'yö] ~ [juhannusʔyö].

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Äännejärjestelmä

Tavu ja sanapaino

Vokaalit sanan rakenteessa

Konsonantit sanan rakenteessa

Sananrajaisia äänneilmiöitä

Morfofonologinen vaihtelu

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot