Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Fonologia ja morfofonologia > Konsonantit sanan rakenteessa > Konsonanttiyhtymät > Tavunrajaiset konsonanttiyhtymät > § 32 Kolmen konsonantin yhtymiä: vilp.pi, remp.se.ä, volf.ra.mi

§ 32 Kolmen konsonantin yhtymiä: vilp.pi, remp.se.ä, volf.ra.mi

On myös sellaisia tavunrajaisia konsonanttiyhtymiä, joiden jälkikomponenttina on geminaatta (» asetelma 11). Alkukomponenttina on tällöin nasaali tai likvida. Frekvenssiltään yleisimpiä ovat tt- ja kk-loppuiset yhtymät.

Asetelma 11: Tavunrajaiset konsonantin ja geminaatan yhtymät
  pp tt kk ss ff
l vilppi valtti vilkku valssi (golffata)
r korppi kortti korkki marssi (surffata)
m lamppu (jämtti)   (jamssi) ([nymffi])
n   lanttu   tanssi ([inffota])
ŋ     [laŋkku] ([kiŋssit])  
Pystysuunnassa on yhtymän alkuosa, vaakasuunnassa viimeinen konsonantti. Harvinaisten yhtymien esimerkkisanat suluissa.

Lisäksi on runsaasti kolmen eri konsonantin yhtymiä, joista on esimerkkejä asetelmassa 12. Neljän konsonantin yhtymät ovat usein tr-loppuisia, esim. ekstra, hamstrata, demonstraatio, eksklusiivinen.

Asetelma 12: Tavunrajaisia kolmen eri konsonantin yhtymiä
  t k s l r n m
mp jämpti   rempseä sumplia kompromissi    
sp       (esplanadi) (espresso)    
lt     sultsina   ultra    
rt     virtsa     (partneri)  
nt     kantsia   mantra    
st         astronautti   (astma)
rk (infarkti)   (marksismi) (sirklata)     (turkmeeni)
ŋk funktio   renksu (sprinkleri) konkreettinen    
sk              
ls palsta salskea       (pilsneri)  
rs karsta myrsky   (porsliini)      
ns konsti penska   penslata      
ms (hamsteri) (limska)          
ŋs gangsteri            
ps (vipstaaki)            
ts (atsteekki) vetskari          
ks teksti     (vekslata)      
nf       inflaatio (infra)    
lf         (volframi)    
Harvinaisten yhtymien esimerkkisanat suluissa.

Yhdyssanan osien rajalla sekä liitepartikkelin ja sen isäntäsanan rajalla voi esiintyä sellaisiakin konsonanttiyhtymiä, jotka eivät muuten ole mahdollisia, esim. bestselleri, postmoderni; mieshän, puhek. mustki ’minustakin’.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Äännejärjestelmä

Tavu ja sanapaino

Vokaalit sanan rakenteessa

Konsonantit sanan rakenteessa

Sananrajaisia äänneilmiöitä

Morfofonologinen vaihtelu

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot