Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Pronominit ja muut pro-sanat > Refleksiivi- ja resiprookkipronominit > Resiprookkipronomini > § 733 Vaihtoehdot toisiaan, toistaan ja toinen toistaan

§ 733 Vaihtoehdot toisiaan, toistaan ja toinen toistaan

Toinen-sana esiintyy resiprookkipronominina kolmella tavalla:

  • Monikollinen: toinen+monikko+sija+POS: He rakastavat toisiaan.
  • Sanaliitto: toinen toinen+(monikko+)sija+POS: He huolehtivat toinen toisestaan.
  • Yksiköllinen: toinen+sija+POS: Kukaan ei ole toisensa kaltainen.

Yksisanainen monikollinen pronomini on tavallisin, mutta se on yleensä vaihtoehtoinen kahdesta toinen-sanasta koostuvan liiton kanssa ja esiintyy sen kanssa samoissa yhteyksissä (a). Sanaliitto on kuitenkin vakiintunut komparatiivisanan täydennyksenä toimivaan partitiiviin (b) ja adpositioiden jälkeen, perään yhteyteen (c). Tällaiset ilmaukset korostavat puheena olevan joukon tai ominaisuuden runsautta.

(a)
Kaksi hommaa tukee toinen toistaan, mutta ne myös syövät toisiaan. (l) | Viime vuosikymmeninä historiantutkimus, sosiologia ja antropologia ovat lähestyneet toisiaan ja saaneet vaikutteita toinen toisiltaan. (a) | Suomen ja Kiinan kahdenvälinen kauppa on hyvä esimerkki siitä, kuinka kaksi toisiaan täydentävää taloutta voi hyötyä toinen toisestaan. (a)
(b)
Tiedotusvälineisiin kulkeutuneet tarinat Korkeimman totuuden [lahkon] toiminnasta ovat toinen toistaan sensaatiomaisempia. (l)
(c)
Talouskasvun tutkijat toinen toisensa jälkeen sen sijaan neuvovat alentamaan verotusta, että talous pääsisi myönteisen kehityksen kierteeseen. (l) | Suunnitelmia tehtiin toinen toisensa perään, suit sait. (l)

Sanaliitto toinen toise- esiintyy yksikkömuotoisena, kun korrelaatti on yksikkömuotoinen mutta joukkotarkoitteinen, esim. kvanttoripronomini (d).

(d)
Sama kuva tulee uuden vuosiesitteemme kanteen. Näin kaikki markkinointi tukee toinen toistaan. (l) ~ *kaikki markkinointi tukee toisiaan | Esimerkiksi sähköjärjestelmien rakentaminen on ollut spesiaalihommaa, sillä samalla alueella on monenlaista, toinen toistaan häiritsevää toimintaa. (l)

Myös kolmannen vaihtoehdon, yksisanaisen yksiköllisen pronominin, korrelaattina on yleensä kvanttoripronomini (e). Lisäksi yksinkertainen yksiköllinen pronomini on vakiintunut eräisiin toistumisen ilmauksiin, joissa korrelaatti on epäspesifinen (f): seurata-verbin yhteyteen sekä rakenteeseen x toisensa jälkeen ~ perään; vrt. toinen toisensa perään (c).

(e)
Näinä aikoina jokainen kyselee toiseltaan, miten meidän käy tässä maailmassa, – –. (l) | Kulttuurin evoluutio ja aivojen evoluutio kulkivat rinta rinnan, kumpikin toistaan edistäen. (k) | – – aukion ylitti vain muutama kulkija toistaan kaihtaen. (l)
(f)
Sensaatio seuraa toistaan. (l) | Täällä voisi viipyä kesän toisensa jälkeen kaivamassa. (la)

Huom. Tyyppiä toinen toisiaan, jossa jälkimmäinen osa on monikossa, on pidetty norminvastaisena (Räikkälä 1986a). Tekstikorpuksissa se on kuitenkin lähes yhtä tavallinen kuin monikollinen vastineensa, ellei lukuun oteta komparatiivin yhteyteen vakiintunutta tyyppiä toinen toistaan hienompia.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Yleistä

Persoonapronominit

Demonstratiivipronominit

Refleksiivi- ja resiprookkipronominit

Interrogatiivipronominit

Relatiivipronominit

Kvanttoripronominit

Yleistä

Kvanttoripronominien nimityksistä

Kvanttoripronominien vaikutusala

Kvanttoripronominien syntaksia

Indefiniittiset kvanttoripronominit

Universaaliset kvanttoripronominit

Kieltohakuiset kvanttoripronominit

Samantekevyyden kvanttoripronominit

Kuka, mikä ja kumpi kvanttoripronomineina

Lukumäärän kvanttoripronominit

Pronominien rajankäyntiä

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot