Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Pronominit ja muut pro-sanat > Pronominien rajankäyntiä > Kontrastoiva itse > § 768 Hän on itse(kin) tehnyt niin

§ 768 Hän on itse(kin) tehnyt niin

Kontrastoiva itse-sana on muodoltaan kuten refleksiivipronomini, ts. possessiivisuffiksillinen, sijoissa taipuva itse. Kontrastoiva itse ei kuitenkaan toimi pronominin tapaan lauseenjäsenenä eikä tarkenteenakaan vaan täydentää jonkin lauseenjäsenen tulkintaa kontrastoiden sen muihin vaihtoehtoihin. Jos kontrastoitava jäsen on subjektina, itse on ilman possessiivisuffiksia perusmuodossa (a), muuten se on samassa sijassa kuin kontrastoitava (b). Kontrastoiva itse voi sijaita kontrastoitavan jäsenen vieressä tai irrallaan siitä. Kummassakin tapauksessa se toimii lisäyksenä: kontrastoitavan vieressä oleva itse muodostaa sen kanssa appositiorakenteen, irrallaan oleva syntagmaattisen lisäyksen.

(a)
He itse(kin) saivat tunnustusta. ~ He saivat itse(kin) tunnustusta. | Millaisia ovat mouhijärveläiset? Paikkakuntalaiset itse sanovat pienen miettimisen jälkeen olevansa pidättyväisiä vieraita kohtaan, – –. (l) | Pitkään taisi vallita käsitys, että valokuvaus perinteisenä kaiken kansan harrastuksena olisi kuollut. Valokuvausalan kauppiaat taisivat itsekin uskoa, että näin on. (l)
(b)
Heille itselleen(kin) taputettiin. ~ Heille taputettiin itselleen(kin). | Tästä syystä olen elämäkerrassani melkein kokonaan sivuuttanut opiskeluajat, sillä ei opinnoista itsestään ole mitään kummallista kerrottavaa, ja – –. (k) | Ei kaikkia sanoja tarvitse ymmärtää. Oikeastaan se on hyvä, että kuulijalle jää itselleen vapaus jokaisen tulkita ja ymmärtää laulu niinkuin haluaa. (l)

Jos subjektipronomini jätetään panematta ilmi tai lause on nollapersoonainen, kontrastoiva itse voi olla subjektin paikalla (c). Vastaava koskee muitakin asemia, joista persoonapronomini voi jäädä pois (d).

(c)
Itse esimerkiksi arvasin murhaajan jo alkuteksteistä. (l) | No, mitä mieltä itse olet kokemuksestasi? (k) | Kun itse kysyy ja itse vastaa niin ei tule jälkipuheita.
(d)
– – siellä [Yhdysvalloissa] tunnetaan toistaiseksi joten kuten vain ensimmäinen, toinen ja viides sinfonia. Itseäni kiinnostavat kolmas, kuudes ja Tapiola. (l)

Kontrastoiva itse-sana ohjaa tarkastelemaan puheena olevaa tarkoitetta yhtenä useammasta vaihtoehdosta, jotka myös voisivat olla osallisina ilmaistavassa asiaintilassa. Se luo tulkinnan, että puheena oleva on vaihtoehtoihin verrattuna kontekstissa keskeinen. Esimerkissä (a) Paikkakuntalaiset itse sanovat implikoi, että paikkakuntalaisten lisäksi on muitakin, joille kysymyksen voi esittää, mutta paikkakuntalaisten mielipide on keskeinen. Esimerkissä (e) referoidaan ensin toisen henkilön, sitten keskeisen henkilön käsityksiä. Esimerkissä (f) kontrastoidaan kiistan kaksi osapuolta.

(e)
Miehen puolustus kiisti virkamiehen väkivaltaisen vastustamisen. Hän itse kertoi, että hänen tarkoituksenaan oli rynnätä parvekkeelle ja hypätä sieltä alas. (l)
(f)
Hän [Sirola] puolustelee eläinten kidutusta sillä, että eläimetkin syövät toisiaan ja tämä on hänen mielestään ”jäänyt kettutytöiltä täysin huomiotta”. Sirolalta on itseltään jäänyt huomiotta seikka, että eläin toimii pääasiassa vaistojensa mukaan, – –. (p)

Huom. Substantiivin määritteenä oma toimii kontrastoivan itse-sanan tapaan (myös » § 1456): Ilmailija ei voi välttyä rakennushommilta. Oma harrastukseni alkoi kunnostus- ja korjaustöistä Joensuun Ilmailukerhossa (l), vrt. Itse harrastan kunnostustöitä.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Yleistä

Persoonapronominit

Demonstratiivipronominit

Refleksiivi- ja resiprookkipronominit

Interrogatiivipronominit

Relatiivipronominit

Kvanttoripronominit

Yleistä

Kvanttoripronominien nimityksistä

Kvanttoripronominien vaikutusala

Kvanttoripronominien syntaksia

Indefiniittiset kvanttoripronominit

Universaaliset kvanttoripronominit

Kieltohakuiset kvanttoripronominit

Samantekevyyden kvanttoripronominit

Kuka, mikä ja kumpi kvanttoripronomineina

Lukumäärän kvanttoripronominit

Pronominien rajankäyntiä

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot