Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Numeraalit > Numeraalit sanaluokkana > Laskettavien joukon ilmaiseminen > § 773 Miten ilmaistaan, minkä lukumäärästä on kyse

§ 773 Miten ilmaistaan, minkä lukumäärästä on kyse

Paitsi tyyppiä kolme lasta, kolmessa lapsessa, laskettavat voi ilmaista myös numeraalista erillään oleva monikon partitiivi- (a) tai elatiivimuotoinen (b) lauseke. Partitiivin tapauksessa kyse on kvanttorilauseesta (» § 902903), elatiivin tapauksessa kokonaisuuden elatiivirakenteesta (» § 1254). Näissä rakenteissa esiintyy muitakin määrää ilmaisevia sanoja kuin numeraaleja.

(a)
Lapsia Hannalla on kolme.
(b)
Kolme lapsista on vielä aivan pieniä. ~ Lapsista on kolme vielä aivan pieniä.

Kvanttorilauseessa numeraaliin voi vielä liittyä yksikön partitiivimuotoinen substantiivi, etenkin sana kappale tai mittasana: Lapsia Hannalla on kolme kappaletta; Aikaa on kaksi viikkoa.

Numeraali voi ilmaista lukumäärää ilman substantiiviakin, jos laskettavat entiteetit on mainittu edellä, ihmisiä tarkoitettaessa ilman edeltävääkin mainintaa:

(c)
Hannalla on melkoisesti puuhaa lastensa kanssa. Kaksi on vielä vaippaiässä. | Ainakin kahdeksan kuoli Mount Everestillä (l)

Numeraali esiintyy ilman substantiivia myös silloin kun numeerinen arvo predikoidaan määrästä. Tällaisia ovat olla-verbilliset lauseet, joissa on subjektina sellainen ilmaus kuin (jonkin) määrä, luku, osuus, prosentti ja numeraali-ilmaus predikatiivina tai adverbiaalina (d), samoin lauseet, joissa määrä esitetään nousevana, laskevana tai pysyvänä (e).

(d)
Kanavan viikoittainen kuuntelijamäärä on noin 300 000. (l) | Aikaisemmin osallistujamäärä on ollut 500:n tienoilla. (l) | Avoin työttömyysprosentti on 7,5:n paikkeilla, kun ilman erilaisia työllisyystoimia työttömyysprosentti olisi 11–12, joka on suuri luku täystyöllisyyteen tottuneessa Ruotsissa. (l)
(e)
Tiistai-iltana Sitaatin [ravihevonen] peliprosentti nökötti vaivaisessa 13:ssa. (l) | Japanin tiistaisen maanjäristyksen kuolonuhrien määrä oli keskiviikkona noussut lähes 2 600:aan. (l) | Vuonna 1992 tehtiin Keuruulla 1573 rikosta; viime vuonna luku laski 1330:een. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Yleistä

Adpositioilmausten merkityssuhteita

Adpositioiden muoto

Adpositioina esiintyvät sanat

Post- ja prepositiolauseke

Rajankäyntejä: Adpositioita ja partikkeleita

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Yleistä

Numeraalit sanaluokkana

Moniosaiset numeraali-ilmaukset

Numeraali substantiivilausekkeessa

Numeraalit muissa kuin lukumäärän ilmauksissa

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot