Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Verbijohdokset > Yleistä > Verbinjohdinten tehtävistä > § 305 Millaiseen kantaan johtimet voivat liittyä?

§ 305 Millaiseen kantaan johtimet voivat liittyä?

Usein sama verbinjohdin voi liittyä niin verbi- kuin nominikantaankin. Kummassakin tapauksessa johtimella on samankaltainen yleismerkitys: esim. (t)tA-johtimella ilmaistaan aiheuttamista, aikaansaamista tai muuttamista, U-loppuisella johtimella taas muutoksen aiheutumista. Johdoksen merkitys on yleensä kuvattavissa parafraasilla, joka sisältää sen kantasanan tai verbikorrelaatin:

  Verbikantainen Nominikantainen
Muuttamisjohdos pudottaa = aiheuttaa että putoaa hiekoittaa = varustaa hiekalla
    kesyttää = tehdä kesyksi
Muuttumisjohdos peseytyä = pestä itsensä mustua = tulla, muuttua mustaksi
    pariutua = ryhtyä, tulla pariksi
Muuntelujohdos nieleskellä ~ nieleksiä = niellä toistuvasti keikkailla = käydä keikoilla
  puhkoa = puhkaista toistuvasti pätkiä = tehdä pätkiksi

Lisäksi johdoksilla voi olla muunlaisia kantavartaloita kuin verbejä tai nomineja, esim. sellaisia nominaalisia vartaloita, jotka eivät edusta omaa taipuvaa lekseemiään (lähe-sty-ä, al-itta-a), tai deskriptiivisiä vartaloaineksia (koh-autta-a, sir-istel-lä).

Kun kantaverbinä on johdos, verbinjohtimet kombinoituvat (» § 306) ja niiden semanttiset piirteet voivat yhdistyä samassa verbissä: esim. verbi roma(hd)uttaa on merkitykseltään sekä momentaaninen että kausatiivinen (‑AhtA- + ‑UttA-), verbi pudottautua sekä kausatiivinen että refleksiivinen (‑ttA- + ‑UtU-). Johdosten luokittelun kannalta määräävä on kuitenkin viimeinen, vartalonloppuinen johdinaines.

Huom. Vaihtoehtoisesti joko nomini- tai verbikantaiseksi tulkittavia johdoksia ovat esim. seuraavat. Eri kantasanatulkinnoissa johdoksella saattaa olla erilainen morfologinen segmentaatio.

 
kuki-tta-a ’saattaa kukkimaan’ (< kukkia) ~ kuk-itta-a ’koristaa kukilla’ (< kukka), erot-ta-a (< erota) ~ ero-tta-a (< ero) | leima-utu-a ’tulla leimatuksi’ (< leimata) ~ ’saada leima’ (< leima), hidas-tu-a (< hidas) ~ hidast-u-a (< hidastaa) | synkist-el-lä (< synkistää) ~ syn-k-istel-lä (< synkkä) | loikk-i-a (< loikata ~ loikka)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Yleistä

Muuttamisjohdokset

Muuttumisjohdokset

Muuntelujohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot