Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Verbijohdokset > Muuttamisjohdokset > Yleistä > § 311 Muuttamisjohdoksista yleisesti

§ 311 Muuttamisjohdoksista yleisesti

Muuttamisjohdokset eli kausatiiviset verbijohdokset ovat yleensä transitiivisia ja ilmaisevat kantasanan tarkoittaman asian aiheuttamista. Tärkeimmät kausatiiviset johtimet ovat ‑ttA- ja ‑tA-. Kausatiivinen johdin voi tavallisesti liittyä sekä verbi- että nominikantaan, jos kohta rajoituksiakin on. Tunnekausatiivit (esim. janottaa, pelottaa) erotetaan muista kausatiiviverbeistä syntaktisin ja semanttisin kriteerein (» § 316). (Semanttisesta kausatiivisuudesta » § 463; muuttamisjohdosten morfologisista tyypeistä » § 318332.)

Verbikantaisessa muuttamisjohdoksessa johdin lisää kantaverbin valenssiin yhden nominaalisen täydennyksen, ja johdos ilmaisee kantaverbinsä tarkoittaman toiminnan, tapahtuman tai tilan aiheuttamista, esim. syöttää (< syödä), pudottaa (< pudota). Kantaverbi voi olla niin intransitiivinen kuin transitiivinenkin. Verbikantaisten muuttamisjohdosten alaryhmä ovat teettojohdokset, esim. pesettää, ompeluttaa (» § 313315).

Myös nominikantaiset muuttamisjohdokset ilmaisevat yleensä muutoksen aiheuttamista, esim. siksi tai sellaiseksi tekemistä, mitä kantasana ilmaisee (jakso-tta-a, mehu-sta-a, havainnollis-ta-a, kesy-ttä-ä), tai kantasanan tarkoitteella varustamista (laudo-itta-a, väri-ttä-ä). (t)tA-verbien lisäksi nominikantaisiin muuttamisjohdoksiin kuuluu Oi-, itse-, i- ja O-johdoksia sekä supistumaverbejä. Muuttamisjohdosten morfologisiin tyyppeihin kuuluu myös deskriptiivisiä muodosteita, jotka ovat kantasanattomia, intransitiivisia eivätkä yleensä merkitykseltään kausatiivisia, esim. hekottaa, retuuttaa, mutristaa (» § 309).

Muuttamisjohdos voi esiintyä myös ilman objektia (» § 926, 460), jolloin verbi yleensä on merkitykseltään leksikaalistunut, esim. äiti laihduttaa, kipu hellitti, älä luovuta.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Yleistä

Muuttamisjohdokset

Muuttumisjohdokset

Muuntelujohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot