Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Verbijohdokset > Muuntelujohdokset > Momentaaniset johdokset ja niiden morfologiset tyypit > luk-ais-ta, park-ais-ta > § 370 Aise-verbien rakenne ja merkitys

§ 370 Aise-verbien rakenne ja merkitys

Johdin ‑Aise- liittyy yleensä transitiivisiin verbeihin, ja Aise-johdokset ovat kantaverbinsä tavoin transitiivisia. Kuitenkin ääntä, sanomista tai liikettä ilmaiseva Aise-johdos voi kanta- tai korrelaattiverbeineen olla intransitiivinenkin, esim. rääkäistä < rääkyä, kysäistä < kysyä, hölkkäistä < hölkätä, pinkaista < pinkoa.

Aise-johdostyyppiin kuuluu n. 150 sanakirjalekseemiä. Ne ovat useimmiten verbikantaisia tai ‑korrelaatillisia. Johdin -Aise- liittyy kaksitavuiseen (vahvaan) vokaalivartaloon. Kantoina esiintyy A- ja e-vartaloisia verbejä sekä kantoina tai korrelaatteina AA-, U-, i- ja O-vartaloita. U-vartaloista ovat kantoina mahdollisia vain ääntä tai liikettä ilmaisevat (sekä transitiiviset kehua, kysyä). Vartalon lyhyt loppuvokaali jää pois johtimen edeltä (niel-ais-ta, kiek-ais-ta), samoin supistumavartalon pitkä vokaali (vihj-ais-ta).

 
Verbikantaisia: imaista, nielaista, pesaista, polkaista, puraista, sylkäistä, tekaista, vetäistä | Verbikantaisia tai ‑korrelaatillisia (myös deskriptiivisiä): huokaista (vrt. huoata), vihjaista; hihkaista (vrt. hihkua), kehaista, ärjäistä; kolhaista (vrt. kolhia), nykäistä, potkaista, pyyhkäistä, repäistä, sohaista, yskäistä; hieraista (vrt. hieroa), huuhtaista, laukaista, pinkaista, sitaista, vihlaista | Nominikantaisia tai ‑korrelaatillisia: häpäistä (vrt. häpeä), rohkaista, sokaista | Adverbikantaisia tai ‑korrelaatillisia: julkaista (vrt. julki), läpäistä | Deskriptiivikantaisia tai kantasanattomia: hutaista, kakaista, kirpaista, liipaista, mulkaista, ponkaista, rangaista, sipaista
 
En kysynyt lupaa, kiskaisin kuskin oven auki, tönäisin syyttömän pelkääjän paikalle ja aloin kertoa. (k) | Mutta aamuisin on käytävä pistämässä sienille valot päälle ja iltaisin napsaisemassa pois, tarkastettava kosteus ja poimaistava päivän sato. (L)

Momentaanijohdosten aspektuaalisen luonteen (» § 352) mukaisesti Aise-johdokset ilmaisevat tyypillisesti hetkellistä tai lyhytkestoista tapahtumaa ja saavat totaaliobjektin. Semantiikaltaan tästä poikkeavat kuitenkin esim. verbit ehkäistä, karaista, lakaista ja tunnekausatiivit häikäistä, ramaista, tympäistä. Verbit halkaista, katkaista, lohkaista, puhkaista ja ratkaista puolestaan ovat merkitykseltään kausatiivisia ja niiden ilmaisema muutos on objektitarkoitteelle epäedullinen. Aise-johdostyyppi ei ole produktiivinen, mutta deskriptiiviverbien luonti tähän muottiin on mahdollista, esim. horaista, miukaista, pöhnäistä, roimaista (sl).

Huom. 1. Muuttamis- ja muuttumisjohdosten muodostus Aise-momentaaniverbeistä on vähäistä (» § 306 kuvio 7), esim. puhkais-utta-a; häikäis-ty-ä, rohkais-tu-a.

Huom. 2. Kantavartaloltaan heikkoasteisia Aise-verbejä ovat karaista ja vanhahtava reväistä sekä esim. ilmauksissa ei halaistua sanaa ja viitsitkö vilasta [’vilkaista’] esiintyvät.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Yleistä

Muuttamisjohdokset

Muuttumisjohdokset

Muuntelujohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot