Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Verbijohdokset > Muuttumisjohdokset > Nominikantaiset muuttumisjohdokset > § 338 Adjektiiveista johdetut muuttumisjohdokset

§ 338 Adjektiiveista johdetut muuttumisjohdokset

Adjektiiveista johdetaan muuttumisjohdoksia varsin yleisesti. Samaan kanta-adjektiiviin voi perustua useita rinnakkaisia johdoksia:

 
hoiketa ~ hoikentua ~ hoikistua, sitketä ~ sitkistyä ~ sitkeytyä, tummeta ~ tummentua ~ tummua, nuoreta ~ nuorentua ~ nuortua, punastua ~ punertua ~ punehtua ~ punoittua, seljetä ~ selitä ~ selkeytyä ~ selkeentyä ~ selkiytyä ~ selkiintyä, neutraalistua ~ neutraloitua ~ neutralisoitua, automaattistua ~ automatisoitua (PS)

Muodostus ei silti ole aukottoman kattavaa. Muuttumisjohdos on lähes aina johdettavissa kaksitavuisista ja eA-adjektiiveista, mutta näissäkin vartalotyypeissä on sellaisia yksittäisiä adjektiiveja, joista ei ole vakiintunutta muuttumisjohdosta eikä uudismuodostekaan välttämättä tunnu mahdolliselta, esim. hauska, kiva, metka, nuuka, oiva, röyhkeä, saita, tärkeä, töykeä.

Suurimmasta osasta monitavuisia, johdettuja adjektiiveja muuttumisjohdoksen muodostus ei ole mahdollista (esim. *antoistua < antoisa, *harmahtavoitua < harmahtava). Johtaminen käy kuitenkin monista (i)nen-nomineista sekä leksikaalistuneista aktiivin VA-partisiipeista:

 
arkistua, suomalaistua, ruumiillistua, vetistyä (PS), aurinkoistua, kalaistua (L) vrt. *hikistyä, *haitallistua, ?sekalaistua | elävöityä, pätevöityä, tukevoitua

Muuttumisjohdos on usein mahdollista muodostaa myös (i)nen-edusosaisista yhdysadjektiiveista (kansainvälinen > kansainvälistyä, maailmanlaajuinen > maailmanlaajuistua), mutta ei muunlaisista (jääkylmä > *jääkylmetä, riemunkirjava > *riemunkirjavoitua).

Muuttumisjohdosten muodostus substantiiveista ei ole samassa määrin mahdollista kuin adjektiiveista, vaan enemmänkin lekseemikohtaista. Substantiivikantana voi olla myös yhdyssana.

 
esineistyä (skt), nettiytyä (sl), verkottua ~ verkostua ~ verkkoistua (sl), tietokoneistua (sl), rikkaruohottua (L)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Yleistä

Muuttamisjohdokset

Muuttumisjohdokset

Muuntelujohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot