Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Verbijohdokset > Muuttumisjohdokset > Muuttumisjohdosten morfologiset tyypit > halve-t-a, lähe-t-ä > ne- ja ntU-verbien suhde > § 349 Johdostyyppien rinnakkaisuudesta

§ 349 Johdostyyppien rinnakkaisuudesta

Useimpia ne-verbejä vastaa samakantainen ntU-johtiminen verbi:

 
vähetä ~ vähentyä : vähenee ~ vähentyy : väheni ~ vähentyi : vähennyt ~ vähentynyt
 
alenee ~ alentuu, happanee ~ hapantuu, huononee ~ huonontuu, kapenee ~ kaventuu, kohenee ~ kohentuu, lievenee ~ lieventyy, lyhenee ~ lyhentyy, mätänee ~ mädäntyy, pahenee ~ pahentuu, paranee ~ parantuu, suurenee ~ suurentuu

ne- ja ntU-verbit (ja niiden minen-teonnimet) voivat vaihdella lähitekstissäkin:

(a)
Tihentyvässä metsässä ja paksunevassa sammalikossa kukinta heikkenee – –. (L) | Mieliala kohoaa, päivävireys paranee ja koko olo kohentuu, joiltakin katoavat kesäksi kilotkin. (L) | Perinteisen valokuvan murentuminen voi johtaa sen kuvitellun todistusvoiman heikkenemiseen, valokuvan mahdin horjumiseen. (L)

ne- ja ntU-verbien työnjako on sellainen, että ntU-verbiä käytetään varsinkin niissä taivutusmuodoissa, joissa ne-verbin vastaava muoto on konsonanttivartaloinen (b). Toisaalta ntU-varianttia tavataan muissakin muodoissa kuin näissä (c).

(b)
Luomumaidon tuotanto on laajentunut ja laajenee edelleen – –. (a) ~ laajennut | Lumikirkko siunattiin käyttöön illan pimennyttyä. (L) ~ pimettyä | – – vastaavasti ajonopeuksien pienentyessä niiden [onnettomuuksien] lukumäärä pienenee. (a) ~ pienetessä | Luonnehäiriöisillä saattaa ilmentyä vaikeita tilannehallinnan menetyskohtauksia. (a) ~ ilmetä
(c)
Edellä esitetty erottelu kertojaan ja henkilöön selventyy, kun otetaan käyttöön käsite fokalisointi – –. (A) ~ selvenee | Atlantan vuoden 1996 kesäolympialaisten budjetin tulo- ja menopuolen erotus on pienentymässä. (l) ~ pienenemässä

Vaikka tämä ne- ja ntU-verbien työnjako ei ole tiukka, kyse on ne- ja ntU-johtimisten muotojen eräänlaisesta sekaparadigmasta tai tendenssistä sellaiseen (» § 77) (seuraavassa ntU-paradigman mukaiset muodot on kursivoitu):

 
vähe-nty-ä : vähe-ne-e : vähe-n-i : vähe-nty-nyt : vähe-nny-tty : vähe-ne-vä jne.

ne-verbeille rinnakkaiset ntU-johdokset ovat hahmotettavissa myös ntA-verbikantaisiksi U-johdoksiksi (esim. levent-y-ä < leventää). Jos tulkinnassa korostuu ntA-verbin ilmaisema toiminta, ntU-verbin tilalle ei välttämättä käy ne-verbi:

(d)
Jääkaappi ja juomiset tyhjentyivät (~ ?tyhjenivät) kolmeen isoon styrox-laatikkoon. (k) | Sitten ateria joutuu rauhasmahaan, ja siellä alkaa jo entsyymitoiminta. Sitten ruoka hienontuu (~ ?hienonee) seuraavassa mahassa, joka on kivipiira eli lihasmaha. (L)

Semanttisesti erikoistuneita vastaavaan ne-verbiin nähden ovat esim. verbit alentua ’ryhtyä tai suostua johonkin alentavaan’ (vrt. aleta), hiljentyä ’rauhoittua, syventyä’ (vrt. hiljetä) ja syventyä (johonkin) (vrt. syvetä). Näille ntU-verbeille on ominaista ihmistarkoitteinen subjekti ja merkityksen refleksiivisyys.

Toisaalta kaikilla ne-verbeillä – etenkään semanttisesti ei-translatiivisilla – ei yleiskielessä ole ntU-varianttia (e).

(e)
aueta (~ *auentua), edetä, kalveta, kyetä, lämmetä, paeta, soeta, toeta, ulota, valjeta

Huom. Vaihtelu -ne- ~ -ntU- pohjautuu murteisiin. ne-verbejä tavataan yleisesti muissa paitsi lounaismurteissa, joissa ne ovat harvinaisia ja vallalla on ntU-tyyppi. Hämäläismurteissa (paitsi kaakkoishämäläisissä) muotojen jakauma on samankaltainen kuin yleiskielessä: ne-verbeistä käytetään vokaalivartaloisia muotoja, mutta niiden konsonanttivartaloisten muotojen asemesta tavallisesti ntU-verbejä.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Yleistä

Muuttamisjohdokset

Muuttumisjohdokset

Muuntelujohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot