Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Verbijohdokset > Muuntelujohdokset > Frekventatiiviset johdokset > § 354 Lisää merkityksestä

§ 354 Lisää merkityksestä

Frekventatiivisilla, lähinnä le-johdoksilla, voi olla muunkinlaista merkityssisältöä kuin pelkkä toistuvuuden tai jatkuvuuden ilmaiseminen. Usein johdoksella kuvataan tapahtumaan sisältyvää epäsäännöllisyyttä, sattumanvaraisuutta tai vähäisempää intensiivisyyttä (a). Tällaisten johdosten kantaverbeissä on niin punktuaalista kuin duratiivistakin tilannetta kuvaavia.

(a)
Verbikantaisia: kosketella ’koskettaa nopeasti, kevyesti, jatkuvasti’, seisoskella ’seisoa joutilaana (välillä liikahtaenkin)’, etsiskellä, hypähdellä, juoksennella, kalastella, nojailla, ohjailla, ryntäillä, sadella, seurailla, törmäillä, vaellella; kuljeksia | Nominikantaisia: harhailla, intoilla, pakoilla, runoilla, sooloilla, tasapainoilla, touhuilla
 
– – kotona video nauhoittelee joskus miten päin sattuu – –. (L) | Se on merkillisesti moniääninen, rosoinen, tyylilajista ja tunnelmasta toiseen siirtyilevä teos niin kuin Uurron muutkin romaanit; – –. (l)

Toistuvuus motivoi toisaalta joskus runsauden tai suuremman intensiivisyyden mielteitä:

(b)
Paasiota on kiitelty muun muassa siitä, että hän tulee toimeen useampien kanssa kuin edeltäjänsä. (l) | Eurooppalaiseen tapaan Prodi valutteli kohteliaisuuden hunajaa EAY:n edustajien ylle – –. (L)

le-johdoksella voidaan ilmaista myös tapahtuman vähittäistä etenemistä tai edistämistä kohti tavoitetilaa (c); tilanne voidaan kuvata rajaamattomana tai rajattuna. Tällaisiin kuuluvat myös ns. konatiiviset verbit, kuten estellä, kartella, muistella, puolustella, sovitella, suostutella, taivutella, uskotella, vastustella, jotka ilmaisevat yrittämistä tai toimintaa jonkin asian toteutumiseksi (d).

(c)
Huomispäivään voimmekin heräillä kello 6.28 alkavan Huomenta Suomi ‑ohjelman myötä. (TV) | Olen kaivelemassa pöytääni esiin paperiröykkiöitten alta. (E) | Harri Kirvesniemi palautteli elimistöään. (L) | – – sitten on jo alettava hiljennellä laiturille. (k) | Lientä keiteltiin useampi tunti. (l) | Niin lopettelin työni ennen lomaa. (k)
(d)
– – herättelimme sitä yhtä kännikalaa – –. (k) | Helsingin työväenyhdistys kaupittelee ravintoloitaan. (l) | Kauppa- ja teollisuusministeri Antti Kalliomäki rauhoittelee yksityisiä kuluttajia. (l)

Frekventatiivisen le-johdoksen käyttö voi kertoa myös puhujan tai kirjoittajan kielteisestä (e) tai myönteisestä (f) asenteesta ilmaisemaansa asiaintilaa kohtaan. Sävyltään kielteisissä yhteyksissä le-johdoksella viestitään esim. keskittymättömyydestä, epäintensiivisyydestä, epävarmuudesta, ennustamattomuudesta tai tahattomuudesta. Ilmauksissa voi tapauksittain nähdä myös vähättelyn tai ironian ja myönteisissä yhteyksissä leikillisyyden tai huolettomuuden sävyä. Vuorovaikutuksessa le-frekventatiivijohdoksia käytetään pehmentävänä, esim. kohteliaisuutta tai tuttavallisuutta luovana keinona (g) (samoin momentaanijohdoksia » § 368). (Frekventatiivijohdosten affektisesta käytöstä myös » § 1735.)

(e)
Siellä [TV2:ssa] tehdään ohjelmia, joita ei katsella vaan katsotaan. (L) | Siinä on nyt pistelty omiaan. (L) | Jakobsonin arvioon sisältyviä erheitä – – ei tässä kannata ryhtyä oikoilemaan. (L)
(f)
Viettelimme iltaa laulellen ja levyjä soitellen. (L) | Tampereen 170 837 verovelvollisesta yli puolet, 94 227 saa palautusta ja 41 302 makselee lisää. (l) | ”On mulla vähän maita. Ja mökkejä vuokrailen”, hän sanoo. (L)
(g)
– – lahjalistat ovat vielä tämän päivän kahvipöydissä. Palautelkaa ne päivän päätteeksi Jussille. (E) | Jaakko [palkinnonsaaja] pääsee nimittäin halutessaan lentelemään tuonne Marmarikseen Turkkiin. (TV) | [hoitaja potilaalle:] tässä hengitellään happea ja ilokaasua tämmösestä maskista. (TV)

Samatkin frekventatiivijohdokset voivat saada erilaisia tulkintoja eri käyttöyhteyksissä, ja toisaalta frekventatiivijohdosten erilaiset tyyppimerkitykset voivat yhdistyä yhdessä ja samassa johdosesiintymässä. Esimerkissä (h) ilmenevät sekä toistuvuus että vähittäisyys ja meneilläänolo.

(h)
Hän kiihdyttelee ja jarruttelee [raitio]vaunua Adtranzin saksalaisen insinöörin Ronald Kressen seuratessa – –. (L)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Yleistä

Muuttamisjohdokset

Muuttumisjohdokset

Muuntelujohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot