Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Verbijohdokset > Muuttumisjohdokset > Muuttumisjohdosten morfologiset tyypit > hyvä-ksy-ä, kumme-ksu-a > § 350 ksU-verbien rakenne ja merkitys

§ 350 ksU-verbien rakenne ja merkitys

Johtimen -ksU- sisältävät verbit ovat suhtautumisjohdoksia eli sensiivijohdoksia, jotka ilmaisevat subjektitarkoitteen suhtautumista objektitarkoitteeseen. Suhtautumisen tapa ilmenee johdosverbin kantasanasta, esim. oudoksua ’pitää outona’. Muista U-vartaloisista verbijohdoksista poiketen ksU-johdokset ovat transitiivisia eivätkä muuttumisjohdoksia.

 
halveksua, hyväksyä, kummeksua, oudoksua, paheksua, paljoksua, väheksyä

Johdin -ksU- liittyy nominin, yleensä adjektiivin, kaksitavuiseen (heikkoon) vokaalivartaloon. Johtimen edellä voi olla kantasanan vartalonloppuisen A:n sijalla e (kumme-ksu-a). Johdostyyppiin kuuluu kymmenkunta sanakirjalekseemiä, ja se on epäproduktiivinen. Merkitykseltään muita kuin suhtautumisjohdoksia ovat omaksua ja otaksua.

Huom. Merkitykseltään sensiivijohdosten kaltaisia voivat olla muidenkin johdostyyppien verbit, esim. kummeksia, vierastaa, ihannoida, kammota, epäillä, kauhistella, ihmetellä, surkutella.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Yleistä

Muuttamisjohdokset

Muuttumisjohdokset

Muuntelujohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot