Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Verbijohdokset > Muuttamisjohdokset > Muuttamisjohdosten morfologiset tyypit > naul-it-a, vill-it-ä > § 332 Palkita, palkitsee -tyyppisten verbien rakenne ja merkitys

§ 332 Palkita, palkitsee -tyyppisten verbien rakenne ja merkitys

Johtimen ‑itse- (: ‑it-) sisältävät verbit ovat n. 50 sanakirjalekseemiä käsittävä semanttisesti moninainen verbityyppi. Noin puolet itse-verbeistä on kantasanallisia johdoksia, enimmäkseen substantiivikantaisia. Tyyppi on epäproduktiivinen ja monet sen verbit lainoja (» § 153).

 
Nominikantaisia: huolita, kaupita, kestitä, kyyditä, naulita, palkita, parkita, vaaita, vangita, villitä | Kantasanattomia: hallita, harkita, hillitä, häiritä, keritä, mainita, punnita, ravita, tarvita, tulkita, tuomita, valita
 
Terveysintoilu ruuanlaitossa ei ole päässyt villitsemään saksalaisia. (l) | Tuusula alkoi vilkuilla merkitsevästi kelloaan, ja mainitsi jotakin epämääräistä kiireistään. (k)

Läpinäkyvimmin kantasanallisia ovat sellaiset itse-verbit, jotka tarkoittavat kantasanan tarkoitteella varustamista (kalkita, korkita, laastita, lukita, sinkitä). itse-verbit ovat pääosin transitiivisia, poikkeuksina vain merkitykseltään statiiviset sijaita, vallita ja tunneverbit iloita, riemuita.

itse-verbien vokaalivartalo on kolmitavuinen (merkitse-), konsonanttivartalo kaksitavuinen ja t- tai n-loppuinen (merkit-köön : merkin-nyt). Verbin vartalo edustaa kaikissa asuissaan kantasanan heikkoa astetta. Vartalonloppuista it(se)-ainesta edeltää muutoin konsonantti, paitsi muutamassa verbissä vokaali, esim. ansaita, himoita, riemuita, sijaita. Yleensä nominikannan loppu-A tai -e katoaa johtimen edeltä (palk-it-a, huol-it-a).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Yleistä

Muuttamisjohdokset

Muuttumisjohdokset

Muuntelujohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot