Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Taivutus > Verbintaivutus > Persoona > § 106 Persoona kieliopillisena kategoriana

§ 106 Persoona kieliopillisena kategoriana

Persoona on kieliopillinen kategoria, joka perustuu referentiaalisten eli viittaavien NP:iden luokittamiseen puhetilanteen kannalta kolmia puhujaan, kuulijaan ja muihin. Monikollisissa viittauksissa puhujan tai kuulijan viiteryhmät saattavat sisältää sekä läsnä- että poissaolevia osallistujia. Puhujaa viiteryhmineen kutsutaan 1. persoonaksi, kuulijaa viiteryhmineen 2. persoonaksi ja muita 3. persoonaksi. Myös yksipersoonainen passiivi kuuluu persoonajärjestelmään (» § 1313).

Persoonamuotoja käytetään myös muuten kuin viittaamaan puheaktipersooniin suoraan. Yksikön 3. persoonan erikoistapaus on nollapersoona: se viittaa usein paitsi yleistävästi myös 1. persoonaan eli puhujaan itseensä. Myös yksikön 2. persoonan muotoja käytetään yleistävästi varsinkin puhutussa kielessä (» § 1365).

Huom. Yksipersoonaista passiivia on kutsuttu 4. persoonaksi erotuksena 1., 2. ja 3. persoonasta (Tuomikoski 1971). Passiivin viittauspotentiaali on kuitenkin päällekkäinen toisten persoonien kanssa: yleensä se viittaa muihin kuin läsnäolijoihin, mutta voi viitata myös puhujaan tai kuulijaan.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Yleistä

Taivutustyypit

Nominintaivutus

Yleistä

Luku

Sija

Possessiivisuffiksit

Nominien taivutusparadigmat

Verbintaivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot