Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Taivutus > Taivutustyypit > Verbit > Verbien määriä eri taivutustyypeissä > § 76 Yleisyyttä osoittavia lukumääriä

§ 76 Yleisyyttä osoittavia lukumääriä

Verbejä on sanakirjalekseemeissä vähemmän kuin nomineja (» § 69). Asetelmasta 37 ilmenevät erityyppisten verbien määrät Suomen kielen perussanakirjassa.

Asetelma 37: Verbien taivutustyyppien lekseemimäärät Perussanakirjassa
Kertoa-tyyppi Tulla-tyyppi
O, U kertoa, kysyä 2228 le tulla, opiskella 1329
i etsiä, miettiä 402 se nousta, puraista 272
e lukea, potea 31 kse juosta, piestä, syöstä 3
A nukahtaa, elättää 2714,
huutaa : huusi 318,
ajaa : ajoi 51, yltää : ylsi ~ ylti 7,
kaartaa : kaartoi ~ kaarsi 3
ne, re mennä, panna, purra, surra,
pierrä 5
  n. 5500 kpl   n. 1600 kpl
Saada-tyyppi Hypätä-tyyppi
Oi valikoida 681 AA hypätä, hakata 885
Oi ~ Oitse luennoida 49 UA, OA, eA haluta, kadota, katketa 170
Yksitavuiset saada, voida 15 iA hävitä, pehmitä 12
    Häiritä-tyyppi 49
    Paeta-tyyppi 143
  n. 750 kpl   n. 1300 kpl

Lekseemimäärältään suurin on kertoa-taivutustyyppi eli yksivartaloiset lyhyeen vokaaliin päättyvät verbit: noin 5700 sanakirjalekseemiä. Näissä erityisen suuria ryhmiä ovat ttA- ja U-vartaloiset verbit kuten kiehuttaa ja kiehua. Tulla-taivutustyypissä suuria ryhmiä ovat le-verbit kuten surffailla ja (A)ise-verbit kuten vikistä ja imaista (yli 1300). Myös supistumaverbejä kuten bodata (yli 1100) ja Oi-vartaloisia verbejä kuten priorisoida (n. 700) on paljon.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Yleistä

Taivutustyypit

Nominintaivutus

Yleistä

Luku

Sija

Possessiivisuffiksit

Nominien taivutusparadigmat

Verbintaivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot