Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Taivutus > Nominintaivutus > Sija > Yleistä > § 81 Sijat ja sijapäätteet

§ 81 Sijat ja sijapäätteet

Sija kuuluu nominien ja infiniittisten verbinmuotojen taivutukseen. Sijoja on 15 (» asetelma 40). Niistä yksi, akkusatiivi, on vain persoonapronomineilla ja pronominilla kuka (» § 102). (Sijamuotojen käytöstä luvussa Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa » § 12211266.)

Asetelma 40: Sijat ja sijapäätteet
Sija Yksikkö Pääte Monikko Pääte
Nominatiivi tuttu, tuote tutu-t, venee-t -t
Genetiivi tutu-n, tuottee-n -n tuttu-j-en, poik-i-en, paperi-en ~ papere-i-den, tuotte-i-den ~ tuotte-i-tten, nais-ten, vanho-j-en ~ vanha-in -en, ‑den ~ ‑tten, ‑ten, ‑in
Partitiivi tuttu-a, maa-ta, tuote=t=ta, toin-ta ~ toime-a, tärkeä-ä ~ tärkeä-tä -A, ‑(t)tA tuttu-j-a, poik-i-a, tuotte-i-ta, palvelu-i-ta ~ palvelu-j-a, fyysiko-i-ta ~ fyysikko-j-a -A, ‑tA
Akkusatiivi minu-t -t meidä-t -t
Essiivi tuttu-na, tuottee-na -nA tuttu-i-na, tuotte-i-na -nA
Translatiivi tutu-ksi, tuottee-ksi -ksi tutu-i-ksi, tuotte-i-ksi -ksi
Inessiivi tutu-ssa, tuottee-ssa -ssA tutu-i-ssa, tuotte-i-ssa -ssA
Elatiivi tutu-sta, tuottee-sta -stA tutu-i-sta, tuotte-i-sta -stA
Illatiivi tuttu-un, tuottee-seen, maa-han, essee-seen ~ essee-hen -Vn, ‑hVn, ‑seen tuttu-i-hin, tuotte-i-siin, poik-i-in, korke-i-siin ~ korke-i-hin -hin, ‑siin, ‑in
Adessiivi tutu-lla, tuottee-lla -llA tutu-i-lla, tuotte-i-lla -llA
Ablatiivi tutu-lta, tuottee-lta -ltA tutu-i-lta, tuotte-i-lta -ltA
Allatiivi tutu-lle, tuottee-lle -llex tutu-i-lle, tuotte-i-lle -llex
Abessiivi tutu-tta, tuottee-tta -ttA tutu-i-tta, tuotte-i-tta -ttA
Komitatiivi     tuttu-i-ne, tuotte-i-ne- + POS -ine(x)
Instruktiivi     tutu-i-n, tuotte-i-n -in

Useimmat sijapäätteet liittyvät vokaalivartaloon, monikossa i-tunnuksiseen monikkovartaloon (a). Konsonanttivartaloon liittyvät yksikön partitiivin pääte ‑tA ja monikon genetiivin ‑ten (b). Partitiivin pääte -tA liittyy myös vokaalivartaloon: työ-tä, tiistai-ta, museo-ta.

(a)
kieli : kiele-n : kiele-nä : kiele-ssä : kiele-en
kiel-i-en : kiel-i-nä : kiel-i-ssä : kiel-i-in
(b)
kiel-tä : kiel-ten

Yksikön ja monikon sijapäätteet ovat yleensä samat, mutta genetiivissä ja illatiivissa on erityisiä yksikkö- tai monikkovartaloon liittyviä päätteitä. Monikon genetiivissä on muutenkin eniten päätevaihtelua. Vaihtoehtoisia muotoja on myös partitiivissa. Varsinkin monitavuisilla nomineilla on näiden muotojen kieliopillisesti vapaata vaihtelua (» § 9092).

Huom. Konsonanttivartaloisia essiivimuotoja esiintyy adverbeiksi leksikaalistuneina: huomenna, täynnä (vrt. täytenä). Kivettynyt muoto on myös vuonna (vrt. vuotena).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Yleistä

Taivutustyypit

Nominintaivutus

Yleistä

Luku

Sija

Possessiivisuffiksit

Nominien taivutusparadigmat

Verbintaivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot