Hakuohje 
SISÄLLYS > SANAT > Taivutus > Nominintaivutus > Possessiivisuffiksit > § 96 Possessiivisuffiksi lauseessa

§ 96 Possessiivisuffiksi lauseessa

Possessiivisuffiksit liittyvät NP:n edussanaan, jolloin ne vastaavat tehtävältään genetiivimääritettä ja ilmaisevat omistusta tai muuta kuuluvuutta (a) (» § 1294). Suffiksit voivat olla myös samaviitteisiä lauseen subjektin tai muun keskeisen jäsenen kanssa (b) (» § 1445). Komitatiivisijaisen NP:n edussanassa on aina possessiivisuffiksi (c). Lisäksi possessiivisuffiksi liittyy infiniittiseen verbinmuotoon (d) (» § 1297).

(a)
Se oli minun ratkaisuni. | Tuoko on teidän uusi autonne?
(b)
Kerää likaiset vaatteesi lattialta. | Minun pitää vähentää suklaan syöntiäni.
(c)
vaimoine-en ja lapsine-en | ystävällisine terveisine-en | niine hyvine-ni
(d)
Tullessani olohuoneeseen kaksi miestä lojui sohvalla. (l) | – – on oltava notkea päästäkseen sisään. (l) | Oli muka olevinaan tärkeämpää ajateltavaa kuin murmelit. (l) | Onko tämä ihan sinun itse tekemäsi?

Possessiivisuffiksi liittyy genetiivitäydennyksen saaviin suhteutusadjektiiveihin ja ilmaisee adjektiivin luonnehtiman tarkoitteen vertailukohdan (e) (» § 270). Lisäksi se liittyy refleksiivipronominiin itse, resiprookkipronominiin toinen ja sanaan oma (f) (» § 767768).

(e)
ikäisemme ihmiset | minun mittaiseni
(f)
Hän on tyytyväinen itseensä. | Rakastakaa toisianne. | Rahat ovat omiani.

Possessiivisuffikseja on myös tilaa ilmaisevissa adverbeissa, joissa ne voivat toimia adverbin muodostimina sijapäätteen kanssa (g).

(g)
Joku makasi maassa rähmällään. | Mies oli asiasta vähän kummissaan. | Mutisin hämilläni, etten ollut tuntenut häntä ilman silmälaseja. (k)

Suffiksi ei tällöin välttämättä viittaa persoonaan: Mä tein sen kyllä ihan tahallaan (P). Täysin leksikaalistuneita eli vain 3. persoonan suffiksin sisältäviä ovat mm. adverbit aikaisintaan, edelleen, erikseen, kahdestaan, uudelleen, yhteensä (» § 386). Adpositioissa possessiivisuffiksit vastaavat tehtävältään genetiivisijaista pronominitäydennystä (h). Adjektiivin tai adverbin komparatiivimuotoihinkin possessiivisuffiksi voi liittyä (i).

(h)
Kone lensi (meidän) ylitsemme. | Hän istuutui (minun) viereeni.
(i)
– – teoria joutuu kohtaamaan parempansa. (k) | Vanhana ihminen on viisaimmillaan.

Possessiivisuffiksi liittyy vain lausekkeen edussanaan, ei määritteeseen, vaikka sen merkitys koskeekin koko lauseketta: näistä hyvistä (*hyvistäsi) artikkeleistasi. Suhteutusadjektiivien ja agenttipartisiippien tapauksessa possessiivisuffiksit liittyvät adjektiivilausekkeen edussanaan; tuo adjektiivilauseke voi sitten olla substantiivin määritteenä: hänen ikäisellään naisella, sinun keksimäsi idea.

Huom. Puhutussa kielessä possessiivisuffikseja ei välttämättä käytetä silloin, kun omistaja ilmenee genetiivisijaisesta persoonapronominista: m(in)un autolla, s(in)un kamat (» § 1300). Tavallisimpia possessiivisuffiksit ovat 2. persoonassa (esim. Vie roskis mennessäs; Saanks mä lainata sun autoos? Mitä sä laitat päälles?) ja sellaisissa 3. persoonan tapauksissa, joissa ei ole pronominia genetiivimääritteenä (Tartteeks se ikinä autoosa?).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Yleistä

Taivutustyypit

Nominintaivutus

Yleistä

Luku

Sija

Possessiivisuffiksit

Nominien taivutusparadigmat

Verbintaivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot