Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Numeraalit > Moniosaiset numeraali-ilmaukset > Numeraalien määritteet ja partikkelit > § 788 Yli, hieman vaille, kaikkiaan, melkein, noin

§ 788 Yli, hieman vaille, kaikkiaan, melkein, noin

Adverbeilla yli, päälle, alle, vaille osoitetaan lukumäärä numeraalin tarkoittamaa matalammaksi tai korkeammaksi (» § 661). Ilmausta voi määrittää mm. numeraalin sisältävä määränilmaus: sataa markkaa vaille 80 000 markkaa (l).

 
Vielä vuonna 1992 pakolaisia tuli Suomeen yli 3 000. (l) | – – Enson osuus on hieman päälle 70 prosenttia. (l) | Ei niitä ole kuin muutama, alle kymmenen. (l)

Monet partikkelit lisäävät numeraali-ilmaukseen implikaation siitä, miten tarkoitettu lukumäärä sijoittuu suhteessa suurempiin ja pienempiin määriin. Kaikki tällaiset partikkelit eivät ole numeraali-ilmauksille yksinomaisia mutta kylläkin tyypillisiä. Partikkelilla ilmaistaan mm. että lukumäärä on useamman summa (esim. yhteensä, kaikkiaan), täsmällinen tai likimääräinen (tasan, täsmälleen, noin, osapuilleen), arvio minimi- tai maksimimäärästä (ainakin, vähintään, korkeintaan) tai lähellä jotakin määrää (melkein, liki).

 
Palo uhkasi omaisuutta, jonka arvo on kaikkiaan yli puoli miljoonaa markkaa. (l) | Kymmenen vuotta sitten päivittäinen opiskelijamäärä oli noin 600, tällä hetkellä osapuilleen 1 700. (l) | Aikuisopintoraha on vähintään 1 540 ja enintään 2 800 markkaa kuussa. (l) | – – mikä merkitsee liki 16 prosentin lisäystä vuodesta 1992. (l)

Puhutussa kielessä käytetään likimääräisyyden partikkeleiden noin, suunnilleen jne. tapaan myös eräitä pro-sanoja kuten siinä, semmoinen ja jotain.

 
Normaali hinta on siinä 25–30 000 mk, sanoo Satu. (l) | Koko urakka kesti semmoiset kymmenen kuukautta. (l) | – Enpä tiijä. Mutta Simpsonille on kuulemaa joku tv-yhtiö tarjonnut jotain 40 miljoonaa ensimmäisestä lausunnosta. (l)
 
V: Perjantai illaks [pöytävaraus]. Kuinka mon:ta,
S: No (.) ehkä semmonen vii:stoista kaheksantoista. (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

Fonologia ja morfofonologia

Taivutus

Yleistä

Taivutustyypit

Nominintaivutus

Yleistä

Luku

Sija

Possessiivisuffiksit

Nominien taivutusparadigmat

Verbintaivutus

Liitepartikkelit ja syntagmaattiset sulaumat

Sanarakenne ja sananmuodostus

Nominijohdokset

Verbijohdokset

Adverbijohdokset ja muut päätteelliset adverbit

Yhdyssanat

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Yleistä

Numeraalit sanaluokkana

Moniosaiset numeraali-ilmaukset

Numeraali substantiivilausekkeessa

Numeraalit muissa kuin lukumäärän ilmauksissa

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot