Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Ellipsi > Lauseen verbiosan ellipsejä > Yhteinen finiittiverbi > § 1187 Yhteinen finiittiverbi rinnasteisissa lauseissa

§ 1187 Yhteinen finiittiverbi rinnasteisissa lauseissa

Rinnasteisen yhdysrakenteen toisessa lauseessa ei yleensä toisteta finiittiverbiä, jos se jo esiintyy edeltävässä paralleelisessa lauseessa. Lauseilla on siis yhteinen finiittiverbi. Tavallisesti jälkimmäinen lause jatkuu toistamattoman verbin täydennyksillä ja/tai määritteillä.

 
  Yhteinen finiittiverbi    
Maija on jo 14-vuotias ja
Matti   10-vuotias.  
Lontoossa yövyttiin hotellissa ja
Brysselissä   tuttavan luona.  

Tällainen ellipsi esiintyy erityisesti kahden subjektin, objektin tai adverbiaalin kontrastoinnissa myöntölauseissa (kieltoverbi on aina näkyvissä » § 11901191). Puuttuva verbi olisi yleensä samassa muodossa kuin edeltävän lauseen verbi (a), mutta voi myös edustaa eri persoonaa ja lukua (b). Lauseesta voi finiittiverbin lisäksi puuttua esim. liittomuodon pääverbi tai verbiketjun jälkiosa tai jokin verbipartikkeli (c).

(a)
[Juhla] vietetään marraskuussa, kun sadekausi on loppunut ja kyntötyöt aloitettu. (k) | Hän rupesi taas juomaan ja vaimo seurustelemaan työtovereittensa kanssa. (k) | Mustikalla saatiin yli viisi miljoonaa ja lakalla kaksi miljoonaa markkaa. (A) | Teollisuusjohtajat kustansivat tuotantolaitostensa yhdyskunnille kirkkorakennuksia – –. Hanna Parviainen maksoi Säynätsalon kirkon 1926, Walter Ahlström Noormarkun 1929 aloitetun kirkon ja Gösta Serlachius Mäntän kirkon 1928. Säynätsalon ja Noormarkun kirkot suunnitteli Armas Lindgren, Mäntän W. G. Palmqvist. (l)
(b)
– – hän kertoi kaiken sujuvan hyvin. Kissat olivat terveitä ja viinikellari täydentynyt mainiosti. (k) [ = oli] | Vaihtomiehet saivat paljon peliaikaa ja minä tuntumaa uudesta roolista (l) [ = sain] | Olen aina halunnut laulaa levyllisen Edua. Janet voisi opetella suomea tai minä sitten englannin kunnolla. (l) [ = voisin opetella]
(c)
Hänestä on tullut isoäiti, ja hänen asunnostaan Tukholman vanhassa kaupungissa miltei matkailunähtävyys. (l) [ = on tullut] | Lahdessa käytiin läpi muutama ravintola, Helsingissä kaksitoista. (l) | Ammattikorkeakouluista viidessä on edustettuna luonnonvara-ala, kahdeksassa tekniikka ja liikenne, kuudessa hallinto ja kauppa, kahdessa matkailu ja ravitsemus, viidessä sosiaali- ja terveysala ja niin ikään viidessä kulttuuri. (l)

Ilmipantu verbi on aina ensimmäisessä lauseessa ja elliptinen jakso jälkimmäisessä, vrt. *Maija jo 14-vuotias ja Matti on 10-vuotias.

Kun lauseilla on yhteinen finiittiverbi, sekä verbiä että toisen lauseen elliptistä kohtaa ympäröi tavallisesti nominaalinen aines: Äiti juo kahvia ja lapsi teetä. Jälkimmäisessä lauseessa on siis keskellä tavallaan aukko. Joskus finiittiverbi kuitenkin puuttuu jälkiosan lopusta (» § 1193):

(d)
Vauhti ei tapa vaan äkkipysähdys . (l) [ = tappaa] | Silmä ei muutu vaan näkeminen . (l) [ = muuttuu]

Kun yhdysrakenteena on vaihtoehtokysymys, finiittiverbi on ensimmäisen lauseen alussa ja verbikysymys koskee myös jälkimmäistä, elliptistä lausetta. Elliptinen lause on siis edeltävän kysymyksen vaikutusalassa (» § 1089):

(e)
Lähteekö Maija nyt ja Liisa vasta huomenna? | Waris kysyi esitelmässään, onko henkilöautojen veropoliittisella hinnoittelulla lisätty Ruotsiin muuttoa ja vähennetty asumisviihtyvyyttä Suomessa. (A)

Elliptinen lause voi olla myös jälkiosana hakukysymyksessä: Miksi helvetissä Iiro Viinanen ei muuten ole yöradiossa ja Pekka Sauri ministerinä? (l). Vastaavasti imperatiivilauseissa direktiivisyys ulottuu niin muodon kuin merkityksen osalta myös verbittömään jälkijaksoon: Mene sinä olohuoneeseen ja sinä keittiöön!

Rakenteellisesti omanlaisensa tyyppi on sellainen, jossa lauseen teemaa luonnehditaan puiteadverbiaalin avulla kontrastoiden esim. eri paikoissa, eri aikoina tai tekemisen tapojen suhteen. Jälkimmäisen jakson elliptiseen kohtaan sisältyy finiittiverbin lisäksi jokin nominaalinen teema.

 
  Hän oli vapaauinnissa viides ja
    selkäuinnissa kuudes.  
Elokuussa palkkoja korotetaan 1,1 %   ja
joulukuussa   0,9 %.    
(f)
Suomi kukisti Ruotsin ensin alkusarjassa 6–3 ja sitten historiallisessa MM-finaalissa 4–1. (l) | Meriläinen selvisi kolarista taksin kanssa Turkissa ja kuorma-auton kanssa Intiassa. (l) | Tampereella mittaus suoritetaan Raatihuoneella, Turussa Kauppatorilla, Vaasassa Maasillalla ja Kirkkopuistikolla, Kokkolassa Pihjalassa ja Rossossa sekä Seinäjoella Vapaudentiellä. (l) | Amerikkalaisille vieraillemme valmistimme kiitospäiväksi kalkkunaa ja englantilaisille jouluksi vanukasta. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Yleistä

Lauseen nominaalisia ellipsejä

Lauseen verbiosan ellipsejä

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Yleistä

Kiellon vaikutusala

Kiellon ilmaisukeinot

Kieltohakuisuus

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot