Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Numeraalit > Moniosaiset numeraali-ilmaukset > Numeraalien määritteet ja partikkelit > § 787 Runsaat kolmekymmentä, vajaalla tuhannella

§ 787 Runsaat kolmekymmentä, vajaalla tuhannella

Kun numeraalin edessä on adjektiivi- tai partisiippimäärite, tämä ei yleensä määritä numeraalia vaan kokonaisuutta, joka muodostuu numeraalista ja substantiivista mahdollisine määritteineen. Se siis luonnehtii lukumäärältään spesifioitua joukkoa tai tämän jäseniä (a). Nimenomaan numeraalin määritteeksi voidaan kuitenkin tulkita ainakin lukumäärää kommentoivat adjektiivit kuten vajaa, runsas, reilu, täysi, pyöreä, huikea, vaivainen (b). Nominatiivissa ne ovat yksikössä tai monikossa, muissa sijoissa tavallisemmin yksikössä (» § 790, 13061307).

(a)
[Liikkeissä olleet [40 työntekijää]] irtisanottiin maanantaina. (l)
(b)
Siellä on yli 60 kouluttajalta runsaat 2000 kurssia. (l) | Yleisömäärissä kakkoseksi kipusi hieman yllättäen VPS vajaalla 3 000 katsojallaan. (l) | Reilua 30 koululaista on opettanut kahdella koululla kolme opettajaa. (l)

Numeraalin määritteeksi voidaan katsoa myös kvanttoripronomini sellaisissa ilmauksissa kuin useita satoja. Samoin toimii yhdysnumeraalin kongruoiva alkuosa, esim. kolmessasadassa, kolmeensataan.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Yleistä

Numeraalit sanaluokkana

Moniosaiset numeraali-ilmaukset

Numeraali substantiivilausekkeessa

Numeraalit muissa kuin lukumäärän ilmauksissa

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot