Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Tempus > Tulevaan aikaan viittaaminen > Futuurinen merkitys: puhehetken kannalta tuleva > Preesens > § 1544 Adverbiaali ja objektin sija futuurisen tulkinnan merkkeinä

§ 1544 Adverbiaali ja objektin sija futuurisen tulkinnan merkkeinä

Futuurinen merkitys syntyy tavallisimmin käyttämällä preesensmuotoista verbiä ja tulevaan ajankohtaan viittaavaa adverbiaalia.

 
Muotoilussa se mikä on tänään uusinta uutta on jo huomenna eilistä. (l) | Eduskunnassa ystävyysryhmä vierailee perjantaina 10.10 ja tapaa mm. puhemiehen. (E) | Vietän rauhallisen juhannuksen sitten, kun olen vanha ja raihnainen, – –. (l) | S-juna Kirkkonummelle kello 14.22 lähtee raiteelta 11 [juna-aseman kuulutus]

Koska preesensmuoto sinänsä ilmaisee vain menemätöntä aikaa, aikamääritteetönkin preesenslause voidaan tulkita futuuriseksi.

 
Minä autan sinua – – minä tulen sinne mukaan, ja minä olen koko ajan sinun lähelläsi. (k)

Preesensmuotoisessa ilmauksessa futuurisuus saattaa saada tulkintansa myös lauseen objektin sijamuodosta. Seuraavien esimerkkien futuuriseen tulkintaan vaikuttaa tilanteen esittäminen totaaliobjektin avulla aspektiltaan rajattuna: toiminnan loppuun saattaminen vaatii aikaa ennen kuin päätepiste saavutetaan.

 
Tästä tehdään Itä-Helsingin suosituin paikka. Tähän ulos rakennetaan katos. (k) | Älä välitä, minä hoidan asian.

Sen sijaan aspektiltaan rajaamaton partitiiviobjektillinen lause Tähän rakennetaan katosta tulkitaan puhehetken aikaiseksi. Joskus suuntasijainen adverbiaalikin saattaa synnyttää futuurisen tulkinnan: Juoksen metsään ~ kiven taakse; vrt. Juoksen metsässä johon ei sisälly muutoksen merkitystä.

Lauseen tulkinta perustuu kuitenkin kontekstitekijöihin. Seuraavassa totaaliobjekti ei johda futuuriseen tulkintaan, koska konteksti sitoo lauseen raportointiin nykyisyydestä.

 
Junalla on hauska matkustaa jonnekin, minne tahansa, mutta paluumatkat ovat yhtä helvettiä. Havahdun, syön suklaan ja mandariinin ja tartun uudestaan Brandoon. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Substantiivit sanaluokkana

Substantiivien luokkia

Substantiivilauseke

Substantiivin määritteet ja täydennykset

Restriktiiviset ja epärestriktiiviset määritteet

Yleismerkityksisten substantiivien määritteet

Taipumaton substantiivimäärite

Tarkenteet

Genetiivimääritteet

Adjektiivimääritteet

Substantiivin adverbiaalit

Osa‑, ryhmä- ja mittasanat

Infinitiivilauseke ja lause substantiivin laajennuksina

Tilastotietoja NP:n rakenteesta

Erisnimet

Substantiivin adjektiivimainen käyttö

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Yleistä

Preesens

Imperfekti eli preteriti

Perfekti

Imperfektin ja perfektin suhde

Pluskvamperfekti

Tulevaan aikaan viittaaminen

Tempusjärjestelmä kokonaisuutena

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot