Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa > Paikallissijat > Paikallissijojen muuta käyttöä > Elatiivi > § 1254 Kokonaisuuden elatiivirakenne: osa lapsista

§ 1254 Kokonaisuuden elatiivirakenne: osa lapsista

Kokonaisuuden elatiivirakenteessa elatiivilauseke ilmaisee kokonaisuutta, jonka osasta lauseessa on puhe; tätä osaa ilmaistaan eri sijassa olevalla lausekkeella, esim. Monilla tarhan lapsista on nyt yskää; Perheestä vain äiti oli mukana.

Kun elatiivilauseke on osaa tarkoittavan lausekkeen jäljessä, näiden kahden voi katsoa muodostavan yhdessä lausekkeen:

(a)
[[yhdellä] [tarhan lapsista]] | [[aika moni] [tuntemistani opiskelijoista]]

Lausekkeen osat saattavat esiintyä toisistaan irrallaankin: Lapsista on nyt monilla yskää; Tarhan lapsista on nyt yskää aika monella.

Tällaisessa lausekkeen muodostavassa elatiivirakenteessa esiintyviä keskeisiä sanatyyppejä ovat osasanat (» § 592) ja lukusanat, interrogatiivi- ja kvanttoripronominit ja vertailusanat muu, toinen (b) sekä yksilöivät ja komparaatioadjektiivit (c) (» § 608, 635, 643)

(b)
Osa aineistosta on myös saatavilla cd-rom-levyllä, – –. (l) | Kaksi ryöstäjän kolmesta panttivangista pääsi pakenemaan – –. (l) | – – kenellä keskosista on< oikeus jäädä henkiin ja kenellä ei. (l) | Monilla heistä ei jää aikaa normaaliin leipätyöhön, – –. (l) | Joillakin tytöistä vannehame vaihtuu toiseksi hetkessä. (l) | – – toisella partnereista on hiv – –. (l)
(c)
Lopulta se oli ainoa yhtymän firmoista, joka pysyi hengissä. (l) | Viimeinen niistä [ilmoituksista] hätkähdytti eniten. (k) | Hän – – muisti äidin kinkkuviipaleet. Ne, jotka oli aina säästetty tytöistä nuorimmalle, hänelle. (k) | Laihempi miehistä kumartui – –. (k)

Myös kvanttoriadverbit paljon, vähän ym. esiintyvät elatiivilausekkeen kanssa, mutta ne eivät yhdessä muodosta selvästi yhtenäistä lauseketta:

(d)
– – kuinka paljon rahaa saa kulua hallintoon, – – jotta mahdollisimman paljon kerätyistä varoista ohjautuu varsinaiseen tarkoitukseen. (l) | Aivan, mutta paljonko se on prosentuaalisesti kokonaismenoista. (la)

On muitakin tapauksia, joissa elatiivilauseke ja osaa tarkoittava NP eivät muodosta lauseketta. Tällöin NP on tulkinnaltaan yleensä määräinen. Elatiivilauseke on tyypillisesti osaa tarkoittavan NP:n edellä:

(e)
Siihen nimettiin suomenhevosista ihmeruunat Reipas ja Vonkaus – –. (l) | Mäkihyppääjistä mitaleille ponnistivat Risto Jussilainen ja Akseli Lajunen. (L)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Yleistä

Kieliopilliset sijat

Paikallissijat

Olo- ja suuntasijaisuus

Sisä- ja ulkopaikallissijat

Paikallissijat ajanilmauksissa

Paikallissijojen muuta käyttöä

Vajaakäyttöiset sijat

Sijojen rajatapauksia

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Yleistä

Kiellon vaikutusala

Kiellon ilmaisukeinot

Kieltohakuisuus

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot