Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Tempus > Tulevaan aikaan viittaaminen > Tuleva menneessä > § 1548 Ilmaustyyppi tuli ~ tulisi olemaan

§ 1548 Ilmaustyyppi tuli ~ tulisi olemaan

Puhehetkeä varhempaa tilannetta voidaan tarkastella ”jälkiviisaasti” tulevana; aika on puhehetken kannalta mennyt mutta viittaushetken kannalta tuleva:

Tämän ajallisen suhteen ilmaisemiseen käytetään verbiliittoja tuli ~ tulisi olemaan ja oli oleva sekä konditionaalin ja indikatiivin preesensmuotoja.

Tavallisin kirjoitetun kielen keino ilmaista tulevaa menneessä on tulla-verbin imperfektin ja illatiivimuotoisen MA-infinitiivin muodostama verbiliitto tuli olemaan:

 
Työperiodinsa alkuvaiheessa työryhmä keskusteli varsin intensiivisesti tehtäväksiantonsa sisällöstä. Pian selvisi, että työ itse asiassa tuli olemaan kolmitahoista. Tehtäväksi tuli: – –. (E) | Suomen yli 600-vuotinen yhteys Ruotsiin oli päättynyt ja Suomi tuli katoamaan länsieurooppalaisista kartoista yli sadaksi vuodeksi. (E) | Se suuntaus Ruotsissa, joka halusi sanoutua irti nationalismista ja romanttisesta idealismista, havaitsi kontaktit Suomeen antoisiksi: Suomi tuli tietyssä määrin muodostamaan kahdeksankymmentäluvun radikalismin tukialueen. (A)

Toisin kuin pelkkä imperfekti (oli, katosi), rakenne tuli olemaan ~ katoamaan viittaa selvästi tulevaan, aivan kuten tyyppi tulee olemaan selkeyttää futuurista merkitystä verrattuna preesensiin (» § 1546). Imperfektimuoto edellisten esimerkkien tuli olemaan ‑rakenteen sijasta saisi aikaan toisenlaiset viittaussuhteet: imperfektissä mennyttä tilannetta tarkasteltaisiin vain tuon menneen ajan näkökulmasta

Kun tulla-verbi on konditionaalissa (tulisi olemaan), ilmaus on lähinnä ennustus, joka tehdään menneen ajankohdan näkökulmasta.

 
Samalla pahanilmanlinnut ilmestyivät Jordanin yläpuolelle kärkkymään. Taas yksi ykkösten päiväperho, joka tulisi häipymään yhtä nopeasti kuin syntyi. (l) | Juuri näitä töitä hän inhosi, se isoäidin täytyi tietää. Ja tätä tulisi olemaan koko kesä. (k) | Siinä ei tosiaan kahden ihmisen kemiat sopineet toisilleen, eivätkä varmasti tulisi koskaan sopimaan. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Yleistä

Moniosaiset predikaatit

Verbit ja subjektin laatu

Intransitiivisuus ja transitiivisuus

Lause- tai infinitiivitäydennyksen saavat verbit

Adverbiaalitäydennykset muoteissa ja verbin valenssissa

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Yleistä

Preesens

Imperfekti eli preteriti

Perfekti

Imperfektin ja perfektin suhde

Pluskvamperfekti

Tulevaan aikaan viittaaminen

Tempusjärjestelmä kokonaisuutena

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot