Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Adverbiaalit > Adverbiaalien merkitystehtäviä > Tavan adverbiaalit > § 988 Merkitykset tapa, keino, väline, määrä

§ 988 Merkitykset tapa, keino, väline, määrä

Tilanteen luonnetta, tekemisen intensiteettiä tai määrää eli laajassa mielessä tapaa luonnehditaan erityyppisillä tavan adverbiaaleilla. Tavan adverbiaaleja ovat ensinnäkin tapahtuman, tuntemuksen tai olemisen tapaa luonnehtivat adverbiaalit (’miten’) ja toiseksi välinettä ilmaisevat adverbiaalit (’minkä avulla, millä’). Lisäksi tapahtuman intensiteetin (’missä määrin’) kuvaaminenkin on tavan luonnehtimista. Tyypillisiä tapauksia lukuun ottamatta adverbiaaleja ei kuitenkaan voi tiukasti luokittaa vain yhden merkityksen edustajiksi. Esimerkiksi tavan ja välineen, tavan ja keinon, välineen ja keinon tai tavan ja määrän merkitykset menevät käytännössä pitkälti päällekkäin:

 
Väline ~ tapa Hän avasi oven tiirikalla.
Tapa Hän avasi oven hiljaa.
Tapa ~ keino Hän avasi oven kahvasta kääntäen.
Keino (tapa) Hän avasi oven kahvasta kääntämällä.
Tapa ~ määrä Lapsi söi puuroa sikana.
Määrä (tapa) Lapsi söi puuroa älyttömästi.
Määrä Lapsi söi puuroa runsaasti.

Tavan adverbiaalit määrittävät verbin ja sen täydennysten kokonaisuutta. Yhdessä lauseessa voi näitä olla useitakin (adverbiaalit hakasulkeissa):

 
– – ja pitäisi lymytä uimakopissa iltaan asti, ennen kuin luikkisi [häpeissään] [pimeän turvin] [alasti] pois. (k) | – – poikaa lyötiin [puukolla] [hengenvaarallisesti] – –. (l) | [Pyyhe laihan ruotoni ympärillä] avasin oven [nieleskellen] mutta [vakavissani] [kuvittelematta että se olisit sinä], etkä se ollutkaan vaan mittarinlukija. (k) | Jälleen parisataa sivua tarinaa ihmelapsesta, jolla on kympin keskiarvot, joka juoksee [rajun jätkän vauhdilla] pikamatkoja [kuin Zola Budd konsanaan]. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot