Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Nominaaliset lauseenjäsenet > Objekti > Objektin sijat > Partitiivi- ja totaaliobjektin oppositio > Kieltolauseen objektin sija > § 932 En tee sitä, Enkös tehnyt sen jo

§ 932 En tee sitä, Enkös tehnyt sen jo

Kielteisessä lauseessa objekti on partitiivissa, joten aspektiin ja kvantitatiiviseen määräisyyteen liittyvät merkitykset eivät tule siinä ilmi. Objektin sijaan vaikuttaa paitsi kieltoverbillinen myös muuten tulkinnaltaan kielteinen lause (a) (» § 1615). Muissa kuin kieltoverbillisissä lauseissa sijassa on kuitenkin vaihtelua (b). Kieltoverbinkin sisältävässä lauseessa voi olla totaaliobjekti, jos lause on tulkinnaltaan myönteinen. Näin on esim. eikö(hän)-sanalla alkavissa ilmauksissa, joita käytetään toimintaehdotuksissa ja tarjottaessa omaa käsitystä (c) (» § 16941696).

(a)
En löytänyt puhelinta enkä mitään postitoimiston tai lennättimen näköistä rakennusta enkä uskaltanut niitä kauaa etsiäkään. (k) | Ettekö te sitä tiennyt? (k) | Tuskin hän edes tunnistaisi omaa isäänsä, – –. (k)
(b)
Tunnetko sinä tätä miestä? (k) ~ tämän miehen | Moni osaa ulkoa keihäänheiton maailmanennätyksen kehittymisen sadan vuoden aikana mutta harva muistaa edes viime vuoden Suomen mestaria naisten kolmiloikassa. (l) ~ viime vuoden Suomen mestarin | Jos yhtään tunnen Sinua. (k) ~ Jos tunnen sinut.
(c)
”Eiköhän avata tuo ovi vihdoin ja viimein?” (k) | – Kotimaisessa? Eikös Ski-Doo ostanut sen tehtaan – –. (l)

Huom. Partitiivi on konventionaalistunut kieltolauseen objektin sijaksi, mutta sillä on myös semanttinen perusta, joka ilmenee kun objekti on jaollinen. Myönteinen ja kielteinen lause toimivat tässä eri tavoin. Kieltolauseessa partitiivin voi katsoa ilmaisevan, että tarkoitteen pieninkin osa tulee kiellon piiriin: En syönyt pullaa ’en syönyt pullasta yhtään murua’. Myönteisessä tapauksessa vahvemmasta väitteestä seuraa heikompi: jos lause Söin pullan pitää paikkansa, niin myös lause Söin pullaa pitää paikkansa. Kieltolauseessa taas heikomman väitteen kiellosta seuraa myös vahvempi kielto: jos en syönyt (lainkaan) pullaa, myöskään (koko) pulla ei tullut syödyksi. Objektin sijan avulla ei tässä yhteydessä voikaan ilmaista, että syödyksi ei tullut pulla kokonaisuudessaan vaan vain osa siitä.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Yleistä

Subjekti

Objekti

Yleistä

Transitiivisuus ja objektin semantiikka

Objektin sijat

Predikatiivi

Adverbiaalit

Adverbiaalien morfologisia ja syntaktisia ominaisuuksia

Objektinsijainen määrän adverbiaali eli osma

Predikatiiviadverbiaalit

Adverbiaalien merkitystehtäviä

Ajan adverbiaalit

Paikan ja tilan adverbiaalit

Habitiiviadverbiaalit

Tavan adverbiaalit

Tekijän ilmaiseminen adverbiaalilla

Syy- ja ehtosuhteen adverbiaalit

Kommenttiadverbiaalit ja konnektiivit

Adverbiaalin merkitys ja lauseketyyppi: kokoava katsaus

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot